Pääsivu / Kokoukset / Varausehdot

Varausehdot

Yleiset varaus-, sopimus- ja peruutusehdot ravintolapalveluille ja erillisille tilavarauksille Siidassa ja Ravintola Sarritissa

Taataksemme kokous- ja ravintolajärjestelyjen sujumisen parhaalla mahdollisella tavalla, edellytämme, että seuraavia ehtoja ja suosituksia noudatetaan, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu.

YLEISET EHDOT

Maksuehdot
Mikäli maksuehdoista ei ole etukäteen kirjallisesti toisin sovittu, tilaaja maksaa käteisellä, pankki- tai luottokortilla paikan päällä. Laskutuksesta jälkikäteen sovitaan aina erikseen.

Varaukset
Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suullinen tilavaraus vahvistetaan aina tilaajalle kirjallisesti. Varaajan tulee kuitata vahvistus kahden vuorokauden kuluessa ja tämän jälkeen varaus tulee sitovasti voimaan.

Kokoustilavuokraan sisältyy: yleisvalaistus, lämmitys, normaali sähkönkulutus ja kalustus sovitulla tavalla sekä yleissiivous. Tavanomaisesta poikkeava somistus, kalustus, rakennelmat ja siivous veloitetaan erikseen. Tilavuokraan voi sisältyä oheislaitteita ja –palveluja silloin, kun tarjouksessa on niin mainittu.

Peruutukset
Tilaajan peruuttaessa tilavarauksensa veloitetaan peruutuskuluja vahvistettujen hintojen mukaan koko varauksen ajalta seuraavasti:
- peruutus 7 vrk ennen tilaisuutta veloituksetta
- peruutus 6-2 vrk ennen tilaisuutta 20 %
- peruutus vuorokautta ennen tilaisuutta 50 %
- peruuttamatta jättäminen 50 %

RAVINTOLAPALVELUT

Ravintolapalvelut - tarjoilutilaukset
Kaikki tilaisuutta koskevat tarjoilutilaukset on tehtävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tilaisuuden alkamisajankohtaa. Muussa tapauksessa emme voi taata tarjoilun saatavuutta.

Ravintolapalvelut - Henkilömäärä
Ravintolapalvelujen tilaus on voimassa tilattaessa ilmoitetulla henkilömäärällä, jota tilaaja voi tarkentaa kolme vuorokautta ennen tilaisuutta. Minimiveloitusperusteena toimii näiden ehtojen mukaan vahvistettu henkilömäärä. Jos lopullisen osanottajamäärän pienenemisestä on ilmoitettu vähemmän kuin kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkua tai ei ole ilmoitettu lainkaan, on ravintolalla oikeus veloittaa tarjoilulle sovittu hinta.

MUUT EHDOT

Erikoisjärjestelyt
Mikäli Siida tekee tilaajan toivomuksesta erikoisjärjestelyitä kuten kalustus, rakennelmat tai ohjelma, tilaaja sitoutuu maksamaan siitä aiheutuneet kustannukset. Normaalien aukioloaikojen ulkopuolelle sijoittuvista varauksista peritään valvontamaksua 35€/alkava tunti (1.1.2015 alkaen 50€/alkava tunti arkisin, 100€/alkava tunti sunnuntaisin ja arkipyhinä).

Tilaajan vastuu
Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita asiakkaan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai yleisö aiheuttavat kiinteistölle ja vuokratilan irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja vastaa kokouspaikalle tuomistaan laitteista tai irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan Siidan henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Tilaajan tulee nimetä tilaisuudelleen vastuuhenkilö.

Tilapäiset rakenteet
Tilaajalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia varaamiinsa tiloihin, pystyttää tai kiinnittää tilapäisiä rakenteita, opasteita tai muuta sopimatta tästä erikseen Siidan kanssa.

Sopimuksen siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman Siidan suostumusta. Suostumuksen saatuaankin asiakas vastaa vuokrasopimuksen ehtojen täyttämisestä Siidalle.

Muutokset
Sopimuksia koskevat muutokset on aina tehtävä kirjallisesti kummankin osapuolen allekirjoittamina.

Riitaisuudet
Sopimusta koskevat erimielisyydet, joista ei päästä sovintoon neuvotteluteitse, ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa.

”Siita takasi, että yhteisön jäsenet saivat nauttia riidoitta oikeuksistaan, kuten myös siitä, että jäsenet lojaalisti kunnioittivat muiden jäsenten oikeuksia sekä koko siitayhteisön päätöksiä ja intressejä. Niin Siidan kuin sen yksityisten jäsentenkin oikeudet ja huolet otettiin huomioon.”

Pennanen & Näkkäläjärvi: Siiddastallan, Siidoista kyliin, 2000
Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG