Pääsivu / Saamelaismuseo / Kulttuuriympäristöyksikkö

Kulttuuriympäristöyksikkö

Kulttuuriympäristöyksikkö vastaa saamelaisalueella arkeologisen kulttuuriperinnön sekä rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Saamelaismuseo Siidan kulttuuriympäristöyksikkö perustettiin vuonna 2011 hankerahoituksella. Toiminta vakinaistui 1.3.2015 lähtien. Yksikössä työskentelevät arkeologi ja tutkija.

Saamelaisalueen arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvät viranomaistehtävät on siirretty Saamelaismuseolle Museoviraston ja Saamelaismuseon välisellä yhteistyösopimuksella vuonna 2011. Arkeologin tehtäviin kuuluvat muinaisjäännösten suojeluasiat, arkeologiset tutkimukset kuten muinaisjäännösinventoinnit ja kaivaukset sekä arkeologisen kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen. Arkeologinen kulttuuriperintö on huomioitava muun muassa kaavoituksessa, metsänhoidossa ja muussa maankäytössä.

Rakennetun kulttuuriympäristön viranomaistehtävät saamelaisalueella ovat siirtyneet Siidaan maaliskuussa 2016. Tutkija vastaa saamelaisalueella rakennetun kulttuuriympäristön osalta mm. kaavoitukseen liittyvistä viranomais- ja asiantuntijatehtävistä. Museo on myös kiinteässä yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja Museoviraston kanssa kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille tarkoitettujen korjausavustusten käsittelyssä.

 

Arkeologinen kulttuuriperintö

Arkeologian tutkimuskohteita ovat maassa ja vedessä säilyneet rakenteet, maakerrokset ja esineet, jotka ovat syntyneet satoja tai tuhansia vuosia sitten ihmisen toiminnan tuloksena.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Rakennettu kulttuuriympäristö tarkoittaa rakennuksia ja rakennelmia, mutta myös maankäytön ja rakentamisen historiaa ja tapaa, jolla se on syntynyt.

Rakennusperintö

Rakennusperintö on pääsääntöisesti synonyymi rakennetulle kulttuuriympäristölle, joskus käsitettä käytetään tarkoittaen erityisesti vanhoja rakennuksia.

 

Yhteystiedot:

Lausuntopyynnöt: kirjaamo@samimuseum.fi

Arkeologi Eija Ojanlatva, eija.ojanlatva@samimuseum.fi, puh. 040 167 6145

Tutkija Päivi Magga, paivi.magga@samimuseum.fi, puh. 040 180 1501

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG