Ovdasiidu / Čájáhusat / Mannan čájáhusat / Obbasajohtti – Mohtorgielká 50 jagi Suomas

Obbasajohtti – Mohtorgielká 50 jagi Suomas

Eallin Lappi mehciin rievddai oalát 1960-logu álggogeahčen, go Davvi-Amerihkás 1959:s márkaniidda boahtán Ski-Doo joavddai maiddái Supmii. Dán mohtorfievrru váikkuhusat ledje máŋggaláganat nu luonddu go olbmoge dáfus. Lappi mehciid iešláhki nuppástuvai, go guhkás doaresbeallaige beassagođii álkit ja johtilit. Nuppe dáfus dát ođđa fievru čuzii gal maiddái meahci ráfái. Stuorámus nuppástus dáhpáhuvai goittotge olbmuid beaivválaš eallimis. Dál áhčči beasai dárbbu mielde eahkedii ruoktot, go ovdal son sáhtii jávkat meahcis vahkuid. Obbasajohtti -čájáhus guorahallá mohtorgielkkástallama 50-jahkásaš historjjá Suomas ja daid nuppástusaid, maid mohtorgielkká boahtin dagahii olbmuid beaivválaš eallimii.

Goas
07.11.2012
Juohke vahku 05.05.2013 rádjái
Oktavuođaolbmo namma Pasi Nivasalo
Contact Email
Oktavuođaolbmo telefonnummir 0205 64 7749
lasit dáhpáhusa kaleanddarii vCal
iCal
Subscription URL: http://siida.fi/sisdoallu/cajahusat/mannan-jhusat/obbasajohtti/icalendar_export_event
Document Actions
Sisdoallu
 

GALLESTALLIID INFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 ANÁR

Sámemusea
Tel. +358 (0)400 898 212

Luondduguovddáš, Meahciráđđehus
Tel. +358 (0)206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

mapinari