Ovdasiidu / Čájáhusat

Siidda čájáhusat

Siidda čájáhusat muitalit sámiid historjjás ja kultuvrras sihke davimus Lappi luonddus. Alladássásaš vuođđočájáhusaid leat dievasmahttimin moanat miellagiddevaš molsašuvvi čájáhusat. Siidda čájáhusfálaldagain vástideaba searválagaid Sámemusea ja Meahciráđđehus.

Vuođđočájáhusat

Sámekultuvra ja -luondu laktáseaba nubbi nubbái – dat ovdanbuktojuvvoba Siiddas oktan čájáhusollisvuohtan. Čájáhusain eai fála dušše dieđalaš dieđuid muhto maiddái visuála vásáhusaid. Fiinna čuovgagovat, eakti dávvirat ja rikkis jietnamáilbmi dahket čájáhusgallestallamis hui máŋggabealat vásáhusa. 
Loga eambbo Siidda vuođđočájáhusain.

Láidehusčájáhus

Láidehusčájáhusas ovdanbuktojuvvo davviguovlluid luonddu ja kultuvrra ovdáneapmi áigelinnjáin, mii gokčá oppa máilmmihistorjjá. Dasa lassin čájáhusas ovdanbuktojit arktalaš guovllu álgoálbmogat ja Davvi-Eurásia boazodoalliálbmogat sihke sámegiela sierrananmuttut. Láidehusčájáhusa dávvirat laktásit guovllu arkeologalaš historjái.

Váldočájáhus

Siidda váldočájáhusas leat siskálagaid Davvi-Lappi luonddu ja sámekultuvrra ovdanbukti oasit. Čájáhusa temán leat ceavzinstrategiijat davviguovlluid goavis dilis sierra jagiáiggiid áigge.  Kulturoasis čilgejuvvo, main ávdnasiin sámi etnihkalašvuohta ja dálá identitehta leat čohkiidan.  Luondooasis govviduvvo jahkodatritma oktan dasa gullevaš beliiguin Davvi-Lappis.

Document Actions

GALLESTALLIID INFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 ANÁR

Sámemusea
Tel. +358 (0)400 898 212

Luondduguovddáš, Meahciráđđehus
Tel. +358 (0)206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

mapinari