Ovdasiidu / Siida Shop

Siida Shop

Siida Shop lea Siidda musea- ja luondogávpi. Siida Shop addá iežas lasi čájáhusgussiide: Siida Shopis sáhttá oasttestit fárrui sámekultuvrii ja davvilundui guoskevaš giehtadujiid ja girjjálašvuođa sihke mátkemuittuid ja poastagoarttaid.

Sámemusea buktagiidda gullet sáme- ja sámekultuvrras muitaleaddji girjjálašvuohta, sámeduodji, sámemusihkka jna. Musea čuovvu buktagiinnis etihkalaš gávppi ja etihkalaš turismma prinsihpaid.

Luondduguovddáža buktagiin guovddážis leat lundui guoskevaš diehtogirjjálašvuohta ja vánddardandárbašat.

Čuovo Siida Shop Instagrammis. Dovlddaldat: @Siida_shop.

 

 

Oktavuođadieđut:
Siida Shop/Sámemusea, tel. +358 (0)400 898 212, siida(at)samimuseum.fi
Siida Shop/Meahciráđđehusa luondduguovddáš, tel. +358 (0)2 06 39 7750, siida(at)metsa.fi

Document Actions
Dál Siida Shoppis!

Hiloi Háloi 28.4.-3.5.2015
Loga eambbo

Siidda jahkegoarttain 15 % vuoládusa oppa miessemánu áigge.

 

GALLESTALLIID INFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 ANÁR

Sámemusea
Tel. +358 (0)400 898 212

Luondduguovddáš, Meahciráđđehus
Tel. +358 (0)206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

mapinari