Lájádâsčorgejeijee Säämimuseo Siidan 1.5.2022 rääjist

Säämimuseo ocá fastâ pargokoskâvuotân lájádâsčorgejeijee. Mij faallâp tunjin mielâkiddiivâš já maaŋgâpiälásii pargopirrâs. Säämimuseo vuáđutivodum Siida-rakânâs lekkâs uđđâ čáitálduvâiguin 1.6.2022. Ive 2021 Siida-rakânâsân láá lasettum nurâldâhsajeh já raavâdviäsu-uási. Museon lii tohhum paijeentoollâmčurgim mittom. Säämimuseo paijeentuálá meid pirrâ ive olgomuseokuávlu rakânâsâiguin já ráhtusijguin.

Tuu toimâkovveen lii huolâttiđ museo puoh toimâsoojij čurgiimist, já tuin pyehtih táárbu mield porgâđ meid eres čorgejeijeeh. Tun västidah čurgimpargo orniimist já pargovuáruäigitaavlui vuáváámist sehe piergâsij já amnâsij skappuumist. Tun uásálistáh meid čáitálduvâi já ráájui orniimân sehe tábáhtusâi ohtâvuođâst museo falâdemornimáid.

Mii vaattâp naavcâid jiešráđálii porgâmân, njyebžilvuođâ sehe ornim- já oovtâstpargotááiđuid. Aalmugijkoskâsâš kollimčuosâttâhhân mij tuáivup, et tun pastah palvâliđ äššigâsâid táárbu mield suomâkielân já eŋgâlâskielân, hiättun annoo sämikielâ táiđu já sämikulttuur tubdâm.

Tohálâšvuotâvátámâššân lii lájádâshuolâtteijee/čorgejeijee áámmáttođhos tâi eres västideijee. Mij vaattâp tust čurgimpargohárjánem museosyergist tâi eres västideijee pargoost. Paargon váttoo vyeijimkorttâ. Keččâlemäigi lii 6 mánuppaje. Tooimân väljejum olmooš kalga oovdânpyehtiđ tuhhiittettee tuáhtártuođâštus tiervâsvuođâtilestis ovdil pargo algâttem.

Ucâmušah vuolgâttuvvojeh šleđgâpostâčujottâsân eija.ojanlatva@samimuseum.fi majemustáá vástuppeeivi  22.4.2022 tme 16 räi. Lasekoččâmuššáid västid vs. museohovdâ Eija Ojanlatva, puh 040 1676 145, eija.ojanlatva@samimuseum.fi.