Lanjat ja rusttegat

Siidda Auditoria

Auditorias leat 80 báikki ja dat lea earenomáš buorre báiki ordnet čoahkkimiid, semináraid ja skuvlendilálašvuođaid. Doppe heive ordnet maid feasttaid ja iešguđetlágan ovdanbuktimiid.

Rusttegat:
– 80 báikki
– čohkkánsajit geahččiide, auditoria ovddabealde lea lávdealádas
– čuovggat, maid sáhttá devkkodahttit, spott-čuovggat lávddi ala
– 3,5 m x 6 m vilgesloavdda
– jienat, mikrofovdna, kábelkeahtes mikrofovdna
– simultánadulkonrusttegat (3 giela, 50 dulkonađa; sierra láigu)
– dvd- ja cd-čuojanas
– videoprojektor
– seainnit ovdanbuktimateriálaid várás dárbbu mielde

Haddi :
0-2 diimmu 100€
2-4 diimmu 145€
4-6 diimmu 190€
6-8 diimmu 230€

Dulkonrusttegiid láigu 270€ / beaivi

Gohcinmávssu bearrat dalle, jos auditoria dahje čoahkkinlanja várrenáigi lea min dábálaš rabasáiggiid olggobealde.
Gohcinmáksu 95€/d dahje 190€/d sotnabeaivve ja bassebeivviid áigge
Daid beivviid áigge go Siida lea gitta, muhto rahppo diŋgojumis, vealgut minima 2 diimmu gohcinmávssu.

Siidda Gámme

Gámme oažžu várret fas 1.6.2021 ovddosguvlui.

Gámme lea buorre molssaeaktu dalle, jos háliidat vehá eahpevirggálut saji ja mas luondu lea lahka. Gámmes lea sadji 25 olbmui. Guovdu lea dollasadji ja dan birra beavddit ja čohkkánsajit. Gámmes sáhttá dolastaladettiin gáfestallat ja boradit.

Haddi:
0-4 diimmu 100€
4-8 diimmu 200€

Gohcinmávssu bearrat dalle, jos auditoria dahje čoahkkinlanja várrenáigi lea min dábálaš rabasáiggiid olggobealde.
Gohcinmáksu 95€/d dahje 190€/d sotnabeaivve ja bassebeivviid áigge
Daid beivviid áigge go Siida lea gitta, muhto rahppo diŋgojumis, vealgut minima 2 diimmu gohcinmávssu.
Gámme čoavdaga oažžu Siidda vuostáváldimis.

Lassedieđut čoahkkinlanjaid láigoheamis:
Siidda áššehasbálvaleapmi, Inarintie 46, 99870 Inari, tel. 0400 898 212, siida(at)samimuseum.fi