Oastte bileahtaid dás

Loading…

Bileahtat

Siidda bileahtain beassá Siidda čájáhusaide ja olgomuseai.

Ollesolbmot                                              10€
Vuoliduvvon sisabeassanmáksu*          8€
Mánát 0-6                                                   0€
Skuvlamánát 7-17 –jahkásaččat            5€

Ovddut ja vuoládusat

*Vuoliduvvon sisabeassanmáksu guoská studeanttaid, bargguhisolbmuid, ealáhatolbmuid, badjel 65-jahkásaččaid, olbmuid geat vázzet soahteveaga dahje leat siviilabálvaleamis (galgá čájehit koartta mii vuoigadahttá vuoládussii) ja badjel 10 olbmo joavkkuid, jos olles joavkku bileahtat máksojit buot oktanaga.

 

Jahkekoarta

Jahkekoarta                                              ollesolbmot 20€ / mánát 10€
Jahkekoarta Anára gieldda ássiide*    ollesolbmot 10€ / mánát 5€

Siidda jahkekoartaovddut

Jahkekoarta lea fámus jagi oastinbeaivvis. Jahkekoarttain sáhttá fitnat min čájáhusain vaikko juohke beaivve. Siidda jahkekoarttain beasat maid Roavvenjárgga Arktikumii ja Oulu Tietomaa-dieđaguovddážii. Siidii fas beasat maidda Oulu Tietomaa-dieđáguovddáža ja Arktikum jahkekoarttaiguin.

*Siidda jahkekoarta Anára gieldda ássiide 10 €/ollesolmmoš (dábálaččat 20 €) ja 5€/skuvlamánná (dábálaččat 10 €).