Museomestari Saamelaismuseo Siidaan

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteella eija.ojanlatva@samimuseum.fi viimeistään 26.11.2021 klo 16 mennessä.

Museomestari Saamelaismuseo Siidaan

 

Saamelaismuseo Siida hakee kokoelmatiimiin museomestaria vakituiseen työsuhteeseen.

 

Museomestari vastaa Saamelaismuseon perusnäyttelyiden huollosta sekä ulkomuseoalueiden rakennusten ja rakenteiden ylläpidosta ja korjaamisesta. Työtehtäviin kuuluu myös näyttelyiden rakenteiden suunnittelu, toteutus, huolto ja purku. Museomestari osallistuu näyttelyprojekteihin rakennussuunnittelun ja -tekniikan asiantuntijana. Työnkuvaan kuuluvat myös materiaaliselvitykset, hankinnat, prototyyppien valmistus ja alihankkijayhteistyö sekä museoturvallisuuteen ja -tekniikkaan liittyvät tehtävät yhdessä järjestelmäasiantuntijan kanssa.

 

Tehtävän hoidossa on eduksi tehtävien priorisointi- ja ongelmanratkaisutaidot sekä hyvä paineensietokyky ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme monipuolista kokemusta puu- ja rakennusalan erikoisrakentamisesta sekä tiimityöskentelytaitoja. Olemme saamen- ja suomenkielinen museo. Saamen kielen taito ja saamelaiskulttuurin tuntemus katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös englannin kielen taito, hyvät tietotekniset taidot (Office 365, Excel) ja erilaisten rakennesuunnitteluohjelmien hallinta.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään rakennusalan ammatillinen perustutkinto tai vastaava. Eduksi katsotaan kokemus museoalan tai vastaavan erityisalan rakennustyöstä ja näyttelyrakenteiden ja -valaistuksen suunnittelusta.

 

Tehtävään valitulta vaaditaan voimassa oleva BE- tai C-ajokortti.

 

Hakemukset lähetetään sähköpostiosoitteella eija.ojanlatva@samimuseum.fi viimeistään 26.11.2021 klo 16 mennessä.

 

Lisäkysymyksiin vastaa vs museonjohtaja Eija Ojanlatva, puh. 040 1676 145, eija.ojanlatva@samimuseum.fi.