Näyttelyamanuenssi Saamelaismuseo Siidaan

Hakemukset ja CV lähetetään viimeistään 31.10.2022 mennessä.

Saamelaismuseo Siida on valtakunnallinen vastuumuseo ja toimii kulttuuriympäristötehtävien osalta alueellisena vastuumuseona saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaismuseo Siida hakee sisältötiimiinsä näyttelyamanuenssia vakituiseen työsuhteeseen.

Näyttelyamanuenssi vastaa Saamelaismuseon ja Ylä-Lapin luontokeskuksen yhteisen Enâmeh láá mii párnááh-päänäyttelyn päivittämisestä ja kehittämisestä sekä museon tuottamista kiertonäyttelyistä. Tehtäviin kuuluu myös vaihtuvien näyttelyjen koordinointi ja toteutus yhdessä museon sisältötiimin kanssa sekä näyttelyihin liittyvä yleisötyö ja tiedottaminen.

Tehtävään vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava koulutus sekä kokemusta museoalalta projekti- ja näyttelytuotantotyöstä. Edellytämme tehtävässä hyvää saamelaiskulttuurin ja museon sidosryhmien tuntemusta sekä saamen kielen taitoa.

Arvostamme ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan sujuva englannin kielen taito, hyvät tietotekniset taidot (InDesign, Office 365, Excel) sekä kokemus näyttelyjen taloushallinnasta. Tehtävään valitulta vaaditaan B-ajokortti.

Työ alkaa 1.12.2022 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy Saamelaismuseon palkkajärjestelmän mukaan, ja tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset ja CV lähetetään viimeistään 31.10.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen: eija.ojanlatva@samimuseum.fi.

Tiedustelut: vs. museonjohtaja Eija Ojanlatva, puh. 0401676145, eija.ojanlatva@samimuseum.fi.