Vitriinissä arkeologisia esineitä

Saamelaismuseo Siida hakee museonjohtajaa

Hakemukset ja CV toimitetaan 3.5.2023 klo 15 mennessä

Saamelaismuseo Siida hakee museonjohtajaa.

Museonjohtaja johtaa saamelaismuseon toimintaa, taloutta, hallintoa ja henkilöstöä. Museonjohtaja vastaa saamelaismuseon strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, museon toiminnan kehittämisestä, taloudesta ja museon yhteiskuntasuhteista sekä yhteyksien ylläpitämisestä saamelaisorganisaatioihin.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, saamen kielen taito, hyvä saamelaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön sekä saamelaismuseon sidosryhmien tuntemus,  käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus sekä tehtävän edellyttämä riittävä perehtyneisyys museon toimialaan ja tehtäviin.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Odotamme museojohtajalta visionääristä ajattelua, kykyä kehittää uudistettua museota yhdessä henkilöstön kanssa ja valmiuksia kansainväliseen yhteistyöhön sekä talouden ja hallinnon prosessien hallintaa.

Työ alkaa 5.6.2023 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy Saamelaismuseon palkkajärjestelmän linjausten mukaan. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Museonjohtajan kanssa tehdään johtajasopimus.

Museonjohtajan rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina, jossa huomio kohdennetaan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Erityisesti kelpoisuusvaatimuksessa kuvatut asiat on hakijan tuotava hakemuksessa ilmi selkeästi, sillä haastateltavat valitaan näiden tietojen perusteella. Haastatteluryhmä käsittelee hakemukset ilman henkilötietoja (nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- yms. tunnistetiedot). Vapaamuotoisessa hakemustekstissä tulee huomioida, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita eikä sisällä em. tunnistetietoja. Haastateltavat valitaan ilman hakijoiden henkilötietoja. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Hakemukset ja CV toimitetaan 3.5.2023 klo 15 mennessä sähköpostiosoitteeseen: rekry(at)samimuseum.fi.

Haastattelut pidetään Saamelaismuseo Siidassa 10.5.2023.

Lisätietoja antaa: Saamelaismuseosäätiön hallituksen puheenjohtajan Liisa Holmberg, p. +47 9 303 6145, liisa(at)isfi.no

 

Uudistettu ja laajennettu Saamelaismuseo Siida on valtakunnallinen vastuumuseo ja toimii kulttuuriympäristötehtävien osalta alueellisena vastuumuseona saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaismuseon toimipaikka sijaitsee Inarissa Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa. Siida on Pohjois-Lapin tärkeimpiä matkailukohteita.  Museota ylläpitää Saamelaismuseosäätiö ja museolla on 16 vakituista työntekijää ja sesonkiaikana n. 30 työntekijää. Saamelaismuseolla on seuraavat toiminnot: kokoelmatyö, kulttuuriympäristöyksikkö, näyttely- ja tapahtumatuotanto ja aluetoiminta, asiakaspalvelu, museokauppa, myynti- ja markkinointi sekä talous-, hallinto-, henkilöstö- ja muut tukipalvelut.