Siidan päänäyttely

Saamelaismuseo Siida hakee kokoelmatiimiin amanuenssia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2023 – 31.8.2024

Amanuenssi vastaa Saamelaismuseo Siidan valokuvakokoelmiin liittyvästä asiakaspalvelusta sekä valokuvakokoelman hallinnoinnista ja hoidosta. Amanuenssi osallistuu valokuvakokoelman osalta Saamelaismuseon uuden kokoelmanhallintajärjestelmä Collecten kehittämiseen ja ylläpitoon. Amanuenssin työtehtäviin kuuluu myös valokuvakokoelmiin liittyvät asiantuntijaesitelmät, viestintä sekä sisällöntuotanto erilaisiin tilaisuuksiin. Amanuenssi työskentelee tiiviisti eri sidosryhmien ja yhteisöjen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tehtävän hoidossa edellytetään korkeakoulututkinnon lisäksi työkokemusta museoalalta ja saamelaiskulttuurin tuntemusta. Toimivien vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen lisäksi tehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä tehtävien organisointi-, priorisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja. Tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa saamen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä tietoteknisiä taitoja (Office 365, Adobe PhotoShop). Tehtävään valitulta vaaditaan B-ajokortti.

Määräaikaisuuden perusteena on vakinaisen amanuenssin tehtävien hoitaminen sijaisuuden aikana. Työ alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy Saamelaismuseon palkkajärjestelmän linjausten mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Haastattelut pidetään 16.6.2023.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV  toimitetaan 12.6.2023 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: rekry(at)samimuseum.fi.

 

Lisätietoja antaa vs. amanuenssi Marjo-Riitta Rantamäki, p 040 571 5670.