Vueʹst liipp täʹst

Loading…

Sizzpiâssâmliipp

Siida sizzpiâssâmlipp da eeʹǩǩ-kortt âʹnne seʹst sizzpiâssâm Siida seʹst åårrai čuäjtõõzzid da ålggmuʹzeeja.

Vuõrâsoummu                                  10€
Vueʹluum sizzpiâssâm*                     8€
Päärna 0-6                                           0€
Škooulneeʹǩǩ 7-17 –ekksa                5€

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm


Ouddõõzz da vueʹlõõzz

*Vueʹluum sizzpiâssâm-mähss kuâskk mättʼtõõđjid, reâuǥteʹmes oummid, jeältõkniiʹǩǩid, pâʹjjel 65-ekksaid, prizoovniiʹǩǩid da siviilkääzzkõõzz spraavjid (čuäʹjteeʹl ouddõʹsse vuõiggâdvuõđ uvddi koort) di pâʹjjel 10 oummu jooukid, jõs obb joouk määuʹset õhttân vuâra.

Eeʹǩǩ-kortt

Eeʹǩǩ-kortt                                   vuõrâsoummu 20€ / päärna 10€
Eeʹǩǩ-kortt pääikla*                   vuõrâsoummu 10€ / päärna 5€

Siida eeʹǩǩ-korttouddõõzz

Eeʹǩǩ-korttâm lij viõǥǥâst eeʹjj vuäʹsttempeeiʹvest. Eeʹǩǩ-koortin vuäitak kõʹllʼjed čuäjtõõzzineen håʹt juõʹǩǩ peeiʹv. Siida eeʹǩǩ-koortin piâzzak Ruäʹvnjaarǥ Arktikuuʹme da Oulu Teâttjânnma še. Vuâsttvuârlânji  piâzzak Siidaaʹje Teâttjânnam da Arktikuum eeʹǩǩ-koortin še.

*Aanar kååʹdd jälsteei vuäiʹtte vuäʹstted eeʹǩǩ-koort hääʹlbuum hõõddin.