Siida neʹttčuäjtõõzz

Ooʒʒak-a teâđ Lääʹddjânnam säʹmmlai pirr? Tobdstõõđ neʹttčuäjtõõzzid.

Anarâš – Aanarsäʹmmla

Seiddõs mušttal aanarsäʹmmlai historiast da kulttuurâst. Veiddsõs teâttpaʹǩeʹtt lij õhttsažpuuʹtʼtõs Anarâškielâ servin (Aanarsääʹmǩiõl õhttõõzzin). Seiddõs aanarsäämas, lääddas da eŋgglõsǩiõʹlle.

Sirddu Anarâš – Aanarsäʹmmla -neʹttčuäjtõʹsse

Sääʹmjieʹllem – Nuõrttsäʹmmla

Seiddõs mušttal nuõrttsäʹmmlai historiast da nääʹllkulttuurâst nuõrttsäämas, lääddas da eŋgglõsǩiõʹlle.

Sirddu Sääʹmjieʹllem – Nuõrttsäʹmmla -neʹttčuäjtõʹsse

Eatnanšaddu

Eatnanšaddu-seiddõõzzâst čuäʹjtõõlât säʹmmlai ââʹnnem luâttšââddid, tõi šõddâmpirrõõzz da ââʹnnemnaaʹlid. Šâddteâttnorldõʹǩǩe lie ruõkkum nuʹtt 50 luâttšââdd teâđ.

Sirddu Eatnanšaddu -neʹttčuäjtõʹsse