Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siida lij õhtt Tâʹvv-Lappi miõllsummuz kõʹllʼjempaaiʹǩin

Aanar sääʹm-muʹzei alttii tuåimmjummšes juʹn 1960-lååǥǥast ålggmuʹzeeʹjen. Juurd modeern muʹzeituåimmjummuž õõlǥtõõzzid tiuddeei raajõõzz raajjma šõõddi 1980-lååǥǥ aalǥâst. Meäʹcchalltõs peäʹlstes leäi älggam plaaneed luâttkõõskõõzz Lemmenjoʹǩǩe. Sääʹm-muʹzeituâjj-joouk vuâđđeeš 1987, da tõt raaji vuâđđeemplaan Sääʹm-museo da luâttkõõskõõzz õhttsaž raajjâmhaʹŋǩǩõʹsse. Juhani Pallasmaa plaanääm Siida-raajõs valmštõõvi eeʹjj 1997, da ǩiõččjid tõt ääʹvii uusees njuhččmannust 1998.

Siida-raajõõzzâst lie Sääʹm-museo da luâttkõõskõõzz lââʹssen Siida Shop, poorrâmpäiʹǩǩ Sarrit da Aanar kååʹdd maatkčemvuäʹpstummuš. Ânnʼjõžääiʹj leäʹp õhtt Pâʹjj-Lappi miõllsummuz kõʹllʼjempaaiʹǩin. Eeʹjj 2018 mij åʹrnn kõʹllʼje 117 079 ooumžed: čuäjtõs- da šõddmõškueʹss, Meäʹcchalltõs luâđastjååʹttemvuäʹpstummuž da Aanar kååʹdd maatkčemvuäʹpstummuž di Siida Shop da poorrâmpäiʹǩǩ Sarrit äʹššneeʹǩǩ.

Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siida ođđan!