Tiõrv pueʹttmest Siida šõddmõõžžid

Siida vuâđđpueʹreem poddân Auditorio da sååbbarpääiʹǩ jiâ leäkku ââʹnnemnalla. Vuäitak teâđstõõllâd ålggmuʹzeipääiʹǩ âânnmõõžžâst noorõõttâmpäiʹǩǩen Siida ääʹššlažkääzzkõõzz addrõõzzâst siida(at)siida.fi

Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siida lij kõskksaž šõddmõšpäiʹǩǩ Aanrest. Riâššâp juõʹǩǩ eeʹjj sääʹmkulttuuʹre da tââʹv luõttu õhttneei šõddmõõžžid jeeʹres ǩiõlin. Jiijjân puuʹtʼtõõzz lââʹssen riâššâp šõddmõõžžid õhttsažtuâjast jeärrsivuiʹm še.