Tiõrv pueʹttmest Siida šõddmõõžžid

Siida vuâđđpueʹreem poddân Auditorio da sååbbarpääiʹǩ jiâ leäkku ââʹnnemnalla. Vuäitak teâđstõõllâd ålggmuʹzeipääiʹǩ âânnmõõžžâst noorõõttâmpäiʹǩǩen Siida ääʹššlažkääzzkõõzz addrõõzzâst siida(at)siida.fi

Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siida lij kõskksaž šõddmõšpäiʹǩǩ Aanrest. Riâššâp juõʹǩǩ eeʹjj sääʹmkulttuuʹre da tââʹv luõttu õhttneei šõddmõõžžid jeeʹres ǩiõlin. Jiijjân puuʹtʼtõõzz lââʹssen riâššâp šõddmõõžžid õhttsažtuâjast jeärrsivuiʹm še.

Mäccmõš-juuʹhl

9.9.2021 tčiâss 18-20

Sääʹm-muʹzei Siida prääzkai Meersažmuseost pueʹtti sääʹmnorldõõǥǥ mååust mäccmõõžž pukid äävai juuʹhlest neljdpeeiʹv 9.9.2021 čiâss 18–20 Sarrit-poorrâmpääiʹǩest, Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siidast Aanrest.

Looǥǥ lââʹzz