Tiõrv pueʹttmest Siida šõddmõõžžid

Sääʹm-muʹzei da luâttkõõskõs Siida lij kõskksaž šõddmõšpäiʹǩǩ Aanrest. Riâššâp juõʹǩǩ eeʹjj sääʹmkulttuuʹre da tââʹv luõttu õhttneei šõddmõõžžid jeeʹres ǩiõlin. Jiijjân puuʹtʼtõõzz lââʹssen riâššâp šõddmõõžžid õhttsažtuâjast jeärrsivuiʹm še. Väʹlddraajõõzz lââʹssen šõddmõšpäiʹǩǩen vuäiʹtte šõddmõõžž mieʹldd tuåimmjed še ålggmuʹzeivuʹvdd, õõldâsluâtt leʹbe Pâʹjj-Lappi fiinmõs kulttuur- da luâttpääiʹǩ.

Vuäitak riâššâd Siidâst še jiijjad šõddmõššad. Meeʹst lij ǩiõččlâsttmõš såbbri da seminaari riâššmõõžžin. Jeäʹǩǩes-šõddmõõžž vuäitt riâššâd čuäjtõskueʹrncest še.