Vaajtõõvi čuäjtõõzz

Ǩiõčč-tâma vaajtõõvi čuäjtõõzzi tiuddlaž liist lääʹddǩiõllsaž seeidin.
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vaajtõõvi čuäjtõõzzid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž vaajtõõvi čuäjtõõzzid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.

Mõõnnâm čuâjtõõzz

Mõõnnâm čuâjtõõzz

Tääiʹben piâzzak tobddõõttâd čuâjtõõzzid koid lie leämmaš Siidast ääiʹjab.

Looǥǥ lââʹzz