Vaajtõõvi čuäjtõõzz

Ǩiõčč-tâma vaajtõõvi čuäjtõõzzi tiuddlaž liist lääʹddǩiõllsaž seeidin.
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vaajtõõvi čuäjtõõzzid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž vaajtõõvi čuäjtõõzzid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.

Erkki Mikkola läuʹǩǩ-ǩiõjjin – Kueʹstelm 100 eeʹǩǩed mââiårra da ååʹn.

Vaajtõõvi čuäjtõõzz

Erkki Mikkola läuʹǩǩ-ǩiõjjin – Kueʹstelm 100 eeʹǩǩed mââiårra da ååʹn.

4.10.2023–3.4.2024

Mäʹhtt mij pirrõs lij mottjam čueʹđ eeʹjj ääiʹj? Tõn vueiʹnnep, ko piijjâp palddlõõžži seämma kueʹstlmest čueʹđ eeʹjj kõõskin valddum snimldõõǥǥid. Snimldõkčuäʹjtõõzzâst lie vueiʹnnemnalla Erkki Mikkola čueʹtt eeʹǩǩed mââiårra välddam kueʹstelmsnimldõõǥǥ da Tapio Tynys muäʹdd mõõnni eeʹjj ääiʹj ođđest sniimmâm seämma pääiʹǩ.

Looǥǥ lââʹzz

Mõõnnâm čuâjtõõzz

Mõõnnâm čuâjtõõzz

Tääiʹben piâzzak tobddõõttâd čuâjtõõzzid koid lie leämmaš Siidast ääiʹjab.

Looǥǥ lââʹzz