Luâttkõõskõs Siida pääiʹǩ Pâʹjj-Lappi luâttjeäʹlstõõzzi årra

Meäʹcchalltõs luâttkõõskõõzz lie määŋgpeällsa kõʹllʼjempääiʹǩ da luâtt-teâđ jeäʹlstõstiudd teâttkääiv. Älšmâʹttep oummid liikkeed da virksmõõttâd luâđast. Luâttkõõskõs Siida lij Meäʹcchalltõs tââʹvmõs luâttkõõskõs da tuåimmjep õhttsažtuâjast Sääʹm-muʹzei Siidain.

Siida Pâʹjj-Lappi luâđ da sääʹmkulttuur čuäʹjteei vuâđđčuäjtõõzz lie Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõõzz õhttsažtuâj. Lââʹssen meeʹst vuäǯǯ Meäʹcchalltõs määŋgpeällsaž kääzzkõõzzid Meäʹcchalltõs määŋgpeällsaž kääzzkõõzzid da teâđ vuuʹd maatkčemkääzzkõõzzin.
LââʹssenPâʹjj-Lappi vuuʹdest kääzzkâʹsttep Meäʹcchalltõs äʹššneǩ-kääzzkâʹsttempääiʹǩ Âʹvvlest  da  Urho Kekkonen meermieʹcc kääzzkõõzzâst teʹlfoonin da neʹttpååʹštin

Meäʹcchalltõs äʹššneǩ-kääzzkõs Siidast:
Teʹl. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi
Luontoon.fi

Eraluvat.fi – kääzzkõsnââmar: 020 69 2424 (arggpeiʹvven č. 9-15)
Neʹttpååʹšt: eraluvat(a)metsa.fi www.eraluvat.fi