Staani kueʹssreiss Siidast

Puäʹđ Siidaaʹje pâi õudldõõzzteʹmes poddân.
Âânn staankõõsk 2 m jeeʹres kueʹssid da tuâjjlažkådda.

Âânn ǩiõtt-toiddi, ǥu puäđak sizz Siidaaʹje.
Ǩiõttpõõssâmpääiʹǩ liâ äʹššneǩnuuʹžnǩin.
Koossâm poodd leʹbe kâʹšnntõõllâm poodd suõjjâd järrsid ââʹneeʹl jiijjad njääʹlm da njuuʹn ooudâst põʹmmainozvaireeʹppiǩ leʹbe kõõnjârtaibbâz.
Spraavâp čiistummuž THL vuäʹpstõõzzi meâldlânji.

Späʹsseb ǥu jääʹǩǩtak staanvuäʹpstõõzzid paaiʹǩin!

Siâzztõõllâp sueʹjjmaask ââʹnnmõõzz, ǥu kõʹllʼjak Siida.
Jääʹǩǩtep Lappi puõccihåiddamvuuʹd raʹvvjõõzz ââʹnned sueʹjjmaaʹsk õlmmsid pääiʹǩin.
www.koronaturvallinenlappi.fi

Noorrâp äʹššniiǩǩi teʹlfon-nââmrid da addrõõzzid, što vueiʹttep väʹldded õhttvuõʹđ, jõs kueʹssen lij leämmaš korona-positiivlaž äʹššneǩ.
Teâđai ouddam lij pääkktem.
Teâđaid ruõʹǩǩeš 14 suutki da tõn mâŋŋa hiâvteš.