Mäccmõš-juuʹhl

9.9.2021 tčiâss 18-20

Sääʹm-muʹzei Siida prääzkai Meersažmuseost pueʹtti sääʹmnorldõõǥǥ mååust mäccmõõžž pukid äävai juuʹhlest neljdpeeiʹv 9.9.2021 čiâss 18–20 Sarrit-poorrâmpääiʹǩest, Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siidast Aanrest.

Lääʹddjânnam meersažmuseo sääʹmnorldõk puätt Aanra čâhčča da ååʹn lij äiʹǧǧ prääzkjed. Norldõkmaacctummuš leʹbe repatriaatio šâdd tiuddân Meersažmuseo da Sääʹm-muʹzei Siida määŋgekksaž õhttsažtuâj puäđõssân.

Juuʹhlest täʹvvernorldõʹǩǩe tobdstõõđât snimldõkčuäjtõõzz veäkka da tõn lââʹssen måtam täʹvver lie vueiʹnnemnalla pääiʹǩ âʹlnn. Õhttsažtuâjjkueiʹm poʹhtte ouʹdde jiijjâz tiõrvʼvuõđid di pääiklaž sääʹmartiist čuäjtâʹtte. Juʹhll lij lääddas da säämas.

Šõddmõõžž jäʹrjstet viõǥǥâst åårrai koronarääʹjtõõzzi seʹst nuʹtt, što oummi mieʹrr lij rajjtum. Puäʹđ Siidaaʹje tåʹlǩ tiõrvvsen. Siâzztõõllâp suejjmaask âânnmõõžž Siidast.

Mäccmõš-juuʹhl striiʹmjet. Jõs jiõk piâzz Siidaaʹje, vuäitak håʹt mâka jäʹrjsted jiijjad siõm õhttsallaš šõddmõõžž tuu jälstemlõʹnnje.

Sääʹm-muʹzei Siida tuäivat pukid tiõrv pueʹttem johlla. Sarrit-poorrâmpäiʹǩǩ kuâssat kaaʹffin.

 

Lââʹssteâđ:

Norldõkmaacctummuš: Anni Guttorm, 0400 891 860, anni.guttorm(at)samimuseum.fi

Juuʹhl jäʹrjstõõllmõš: Šõddmõõžžin vaʹstteei Pia Nikula, teʹl. 040 621 2663, pia.nikula@samimuseum.fi