Mõõnnâm čuâjtõõzz

Tääiʹben piâzzak tobddõõttâd čuâjtõõzzid koid lie leämmaš Siidast ääiʹjab.

Ǩiõčč-tâma mõõnnâm čuâjtõõzzi tiuddlaž liist lääʹddǩiõllsaž seeidin

Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mõõnnâm čuâjtõõzzid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž mõõnnâm čuâjtõõžžid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.