Punainen tupa metsän keskellä

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt ǩieʹsspeiʹvv Čeʹvetjääuʹrest 

Sueʹvet 20.7.2024 čiâss 12-14

Pääiklaž peäʹsstuâjjčeäʹpp Ahti Vuoti lij Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrtâst sueʹvet 20.7. čiâss 12–14 ââʹnnmen tuâjjčuäjtõõzz da mainsteʹmmen peäʹsstuâjain. Ahtist vuäǯǯak aainâs vuäʹppõõzzid jiijjâd peäʹsstuâjai teevvmõʹšše, huõllâânnmõʹšše da puʹtstummša.

Peäʹss lij jieʹlli, ekolooglaž da mäŋggpeällsaž materiaal. Tuâlʼjõžääiʹj tõʹst raʹjješ ǩiiptid da tõn õʹnneš čääʹccčårrõsân põõrti čiõkk-ǩieʹđji da preeuʹni kõõskâst. Äʹrbbvuõttlânji pieʹssest raajât še håʹt mâka ǩeeuʹlǩid, pueʹrtid da kueʹššid da tõn lââʹssen tõt lij šiõǥǥ kuäʹcǩǩnjõs še.

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt programm lij vueʹss Aanarneäʹttli prograamm.

Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõrtt lij äävai 25.6.–28.9. mââibaarǥ–sueʹvet čiâss 11–17 (pâʹsspeeiʹv da vuõssaarǥ ǩidd). Äʹrbbvuõttpõʹrtte lij määuʹsteʹmes sizzpiâssâm.

Pueʹtted tiõrvân!