Siida lii tuu uápisteijee säämi kulttuurân já tave luándun

Säämimuseo Siida väljejui ive eurooplâš museon EMYA-konferensist!

 

Säämimuseo já Luándukuávdáš Siida lii Aanaar markkânist, kaskoo Suomâ sämikuávlu. Siida tooimâst västideh Säämimuseo já Paje-Laapi luándukuávdáš. Mii čáitálduvah já tábáhtusah čäittih kiäinu tavekuávlun: mij uápistep kuosijdân toovláš já ellee sämikulttuurân já arktisâš luándun.

Mij lep Siida

Säämimuseo

Säämimuseo Siida lii väldikodálâš ovdâsvástádâsmuseo sämikulttuur spesialsyergist já kuávlulâš ovdâsvástádâsmuseo kulttuurpirâstooimâin sämmilij päikkikuávlust. Mij vuorkkip jieččân čuágálduvváid Suomâ sämmilij vuoiŋâlâš já amnâslâš kulttuur já čaitâččep tom čáitálduvâin já almostitmijn. Mii kuávdáš ulme lii tuvdeđ sämmilâš identiteet já kulttuurlâš jieštobdo. Säämimuseost láá sämikulttuur vyerkkejeijee uábbimuseoh eres Tave-enâmijn já Ruošâst. Mij kuullâp meiddei maailm algâaalmugij museoviärmádâhân.

Uápásm miiguin

Luándukuávdáš

Meccihaldâttâs luándukuávdááh láá maaŋgâpiälásiih kollimsajeh já luándutiäđu feerimiih käldeeh. Mij movtijdittep ulmuid lihâdiđ já virkosmiđ luándust. Luándukuávdáš Siida lii Meccihaldâttâs tavemus luándukuávdáš já mij toimâp ohtsâšpargoost Säämimuseo Siidain.

Uápásm miiguin

Čáitálduvah já tábáhtusah

Vuáđučáitáldâh

Pisoviih čáitálduvah

Vuáđučáitáldâh

Mii vuáđučáitálduvâst sämikulttuur já tave luándu punjâseh ohtân čáitáldâholesvuottân, mii fáálá visuaallâš feerim lasseen valjeest tiäđu. Säämimuseo já Luándukuávdáš lává pyevtittâm vuáđučáitálduv ohtsâšpargoost.

Luuvâ lase

Olgomuseo

Siida olgomuseo čaaitâš Suomâ sämmilij kulttuuräärbi, huksimärbivyevi já iäláttâsâid.

Luuvâ lase

Tábáhtusah

Siidast palvâleh

Siida Shop

Museokävppi Siida Shop tievâsmit čáitáldâhkuásástâllâm sämikulttuurân já Laapi luándun lahtojeijee pyevtittâsâiguin.

Luuvâ lase

Raavâdviäsu Sarrit

Makkuutteijee kähviviäsu-raavâdviäsu Sarritist puávtáh toollâđ virkosmittee vuoiŋâstempuudâ čáitálduvâi tutkâm kooskâst.

Luuvâ lase

Aanaar mađhâšemravvim

Luándukuávdáš Siidast tuáimá Aanaar kieldâ mađhâšemravvim, kost finniih äigikyevdilis tiäđu jieijâd Aanaar kollim vuávámân.

Luuvâ lase

Tiäđáttâsah

Suomâ täsivääldi president Alexander Stubb kollij Säämimuseo já Luándukuávdáš Siidast 24.5.2024

Tiäđáttâs

Suomâ täsivääldi president Alexander Stubb kollij Säämimuseo já Luándukuávdáš Siidast 24.5.2024

Kolliistâlmist västidii Säämimuseosiättus stiivrâ saavâjođetteijee Veikko Feodoroff, museohovdâ Taina Máret Pieski já Aanaar kieldâhovdâ Tommi Kasurinen. Kolliistâlmân uásálistijn meiddei Säämimuseo amansuensih Marjo-Riitta Rantamäki já Konsta Verta.

Luuvâ lase
Sämimuseo já Paje-Laapi luándukuávdáš Siida väljejui Ive museon 2024

Tiäđáttâs

Sämimuseo já Paje-Laapi luándukuávdáš Siida väljejui Ive museon 2024

Ive museo 2024 -palhâšume juohhui onne vyesimáánu 23. peeivi Suomâ museolito já Aalmugijkoskâsii museorääđi ICOM ornim Museopalhâšumegaalast Jyväskyläst.

Luuvâ lase
Säämimuseo Siida väljejui ive eurooplâš museon!

Tiäđáttâs

Säämimuseo Siida väljejui ive eurooplâš museon!

Ive eurooplâš museo -palhâšume juohhui onne vyesimáánu 4. peeivi Portugalin Portimãost, European Museum Forum ornim EMYA-konferensist.

Luuvâ lase