Siida lii tuu uápisteijee säämi kulttuurân já tave luándun

Ávusorroomääigih

1.10.2023 – 31.5.2024
vuo – láv tme 10 – 17

 

 

1.6. – 30.9.2023
Jyehi peeivi
9 – 18

#siidainari
#siidashop

Siisâpeessâmliipuh

Olesulmuuh  15€
Vyeledum siisâpeessâm-
máksu 13€
Párnááh 0-6 ive  0€
Škovlâliih 7-17 ihheed  7€

Ohtâvuotâtiäđuh

Säämimuseo

Puh. 0400 898 212

Tave-Laapi luándukuávdáš

Meccihaldâttâs

Puh. 0206 39 7740

Raavâdviäsu Sarrit

Puh. 040 700 6485

Säämimuseo já Luándukuávdáš Siida lii Aanaar markkânist, kaskoo Suomâ sämikuávlu. Siida tooimâst västideh Säämimuseo já Paje-Laapi luándukuávdáš. Mii čáitálduvah já tábáhtusah čäittih kiäinu tavekuávlun: mij uápistep kuosijdân toovláš já ellee sämikulttuurân já arktisâš luándun.

Mij lep Siida

Säämimuseo

Säämimuseo Siida lii väldikodálâš ovdâsvástádâsmuseo sämikulttuur spesialsyergist já kuávlulâš ovdâsvástádâsmuseo kulttuurpirâstooimâin sämmilij päikkikuávlust. Mij vuorkkip jieččân čuágálduvváid Suomâ sämmilij vuoiŋâlâš já amnâslâš kulttuur já čaitâččep tom čáitálduvâin já almostitmijn. Mii kuávdáš ulme lii tuvdeđ sämmilâš identiteet já kulttuurlâš jieštobdo. Säämimuseost láá sämikulttuur vyerkkejeijee uábbimuseoh eres Tave-enâmijn já Ruošâst. Mij kuullâp meiddei maailm algâaalmugij museoviärmádâhân.

Uápásm miiguin

Luándukuávdáš

Meccihaldâttâs luándukuávdááh láá maaŋgâpiälásiih kollimsajeh já luándutiäđu feerimiih käldeeh. Mij movtijdittep ulmuid lihâdiđ já virkosmiđ luándust. Luándukuávdáš Siida lii Meccihaldâttâs tavemus luándukuávdáš já mij toimâp ohtsâšpargoost Säämimuseo Siidain.

Uápásm miiguin

Čáitálduvah já tábáhtusah

Vuáđučáitáldâh

Pisoviih čáitálduvah

Vuáđučáitáldâh

Mii vuáđučáitálduvâst sämikulttuur já tave luándu punjâseh ohtân čáitáldâholesvuottân, mii fáálá visuaallâš feerim lasseen valjeest tiäđu. Säämimuseo já Luándukuávdáš lává pyevtittâm vuáđučáitálduv ohtsâšpargoost.

Luuvâ lase

Olgomuseo

Siida olgomuseo čaaitâš Suomâ sämmilij kulttuuräärbi, huksimärbivyevi já iäláttâsâid.

Luuvâ lase
Erkki Mikkola luodâi alne - Enâmeh 100 ihheed tassaaš já tääl

Mulsâšuddee čáitálduvah

Erkki Mikkola luodâi alne – Enâmeh 100 ihheed tassaaš já tääl

4.10.2023–3.4.2024

Kuorâmin Erkki Mikkola luodâid– Enâduvah 100 ihheed tassaaš já tääl

Luuvâ lase

Tábáhtusah

Siidast palvâleh

Siida Shop

Museokävppi Siida Shop tievâsmit čáitáldâhkuásástâllâm sämikulttuurân já Laapi luándun lahtojeijee pyevtittâsâiguin.

Luuvâ lase

Raavâdviäsu Sarrit

Makkuutteijee kähviviäsu-raavâdviäsu Sarritist puávtáh toollâđ virkosmittee vuoiŋâstempuudâ čáitálduvâi tutkâm kooskâst.

Luuvâ lase

Aanaar mađhâšemravvim

Luándukuávdáš Siidast tuáimá Aanaar kieldâ mađhâšemravvim, kost finniih äigikyevdilis tiäđu jieijâd Aanaar kollim vuávámân.

Luuvâ lase

Tiäđáttâsah

Säämimuseo Siida čáitáldâhuđâsmittem lii dekoloniaallâš taho

Tiäđáttâs

Säämimuseo Siida čáitáldâhuđâsmittem lii dekoloniaallâš taho

Sämitotkee Áile Aikio Laapi ollâopâttâhân toohâm náguskirje kieđâvuš Säämimuseo já museo sámáidittem. Aikio náguskirje Saamelainen museo? Tutkimus saamelaisen kulttuuriperinnön ontologisesta politiikasta tärhistuvvoo vástuppeeivi 8. juovlâmáánu 2023 Anarist Säämimuseo já Luándukuávdáš Siidast.

Luuvâ lase
Veikko Feodoroff Säämimuseovuáđudâs stiivrâ saavâjođetteijen

Tiäđáttâs

Veikko Feodoroff Säämimuseovuáđudâs stiivrâ saavâjođetteijen

Sámi Museum – Säämimuseovuáđudâs stivrâ valjij čuákkimstis uđđâ saavâjođetteijen 1.1.2024 rääjist Veikko Feodoroff. Tááláš saavâjođetteijee Liisa Holmberg juátká ive loopâ räi.

Luuvâ lase
Ninka Reittu ovdâsvástádâslii vandârdem mainâskirje almostuvá sämikielân já kirje kovečáitáldâh lekkâs Siidast

Tiäđáttâs

Ninka Reittu ovdâsvástádâslii vandârdem mainâskirje almostuvá sämikielân já kirje kovečáitáldâh lekkâs Siidast

Kirječällee Ninka Reittu lii čáállám Meccihaldâttâsân ovdâsvástádâslii vaandârdmân movtijdittee párnáikirje ”Äigee já Sááná meecist: Vandârdemetiketmainâseh”. Kirje almostuvá tavekielân, anarâškielân já nuorttâlâškielân 2.10.2023. Almostittemtilálâšvuođâ ohtâvuođâst Sämimuseo já Paje-Laapi luándukuávdáš Siidast lekkâs meid kiirján lohtâseijee taaiđâčáitáldâh.

Luuvâ lase