Saamelaismuseo siida

Siida lea du ofelaš sámekultuvrii ja davviguovllu lundui

Rabasáiggit

Dálvit
1.10.2019 – 31.5.2020
maŋ – sot dmu 10 – 17

#siidainari
#siida_shop

 

Bileahtat

Ollesolbmot 10€
Vuoliduvvon
sisabeassanmáksu* 8€
Mánát 0-6 0€
Skuvlamánát
7-17 –jahkásaččat 5€

Oktavuođadieđut

Sámemusea Siida

Tel. 0400 898 212

Davvi-Lappi Luondduguovddáš, Meahciráđđehus

Tel. 0206 39 7740

Sámemusea ja luondduguovddáš Siida lea Anára márkanis, guovdu Suomabeale Sámi. Siidda doaimmain vástidit Sámemusea ja Badje-Sámi luondduguovddáš. Min čájáhusat lea dáhpáhusat leat davviguovllu ofelažžan: mii oahpistat gussiideamet dološ ja ealli sámekultuvrii ja árktalaš lundui.

 

Čájáhusat ja dáhpáhusat

Vuođđočájáhus

Bissovaš čájáhus

Vuođđočájáhus

Vuođđočájáhusas sámiid kultuvra ja davviguovllu luondu čatnaseaba oktii oktan čájáhusollisvuohtan, mii fállá muosáhusaid, visuála vásihusa ja maiddái ollu dieđu. Vuođđočájáhusa leat Sámemusea ja Luondduguovddáš buvttadan ovttas.

Loga eambbo
Toovláš já tááláš anarâš kietâtyeji

Molsašuvvi čájáhus

Toovláš já tááláš anarâš kietâtyeji

14.06.2019 - 19.04.2020

”Toovláš já tááláš anarâš kietâtyeji” lii vuossâmuš tuš anarâš kietâtyejiáárbán vuáijoo museočáitáldâh. Čáitáldâh puáhtá oovdân maaŋgâpiälásávt anarâšâi puáris já uđđâ kietâtuojijd já tuoijum vuovijd. Čáitálduv pyevtit Säämimuseo Siida já tom lekkih 14.6.2019.

Loga eambbo
Davviguovllu árga – Davviluonddu eallit árgaeallimis

Molsašuvvi čájáhus

Davviguovllu árga – Davviluonddu eallit árgaeallimis

10.10.2019 - 03.05.2020

Makkár lea olbmo ja ealli gaskavuohta davvi luonddus? Maid oaidnit dahje mii mis báhcá fuomáškeahttá, go geahččat meahci ealliid? Anárlaš dáiddára Sirpa Mänty čájáhusas geahčči fievrriduvvo smiehttat mearkkašumiid olbmo ja meahci ealliid oktasaš- ja bálddalašeallimis, seammasullasašvuođain ja ránnjávuođain.

Loga eambbo
Nuppástuvvi dálvi

Molsašuvvi čájáhus

Nuppástuvvi dálvi

17.11.2019 - 26.04.2020

Čájáhus veahkeha geahčči ovttastahttit jo gávdnomis lean dieđu Suoma dálvvis, dan ealliin ja eanadagas dihtui boahttevaččas, ja oaidnit dálkkádaga liegganeamis boahtán nuppástusaid davvi dálvvis.

Loga eambbo
Čábbásamos sámegielat juovlalávlagat 

Dáhpáhus

Čábbásamos sámegielat juovlalávlagat 

18.12.2019 dmu 17

Boađe mielde lávlut čábbásamos sámegielat juovlalávlagiid gaskaváhku 18.12.2019 dmu 17 Sámemusea Siidda olgomuseai, Itnetvári stohpui. Báikki alde leat girkohearrá Tuomo Huusko,  sámebáhppa Mari Valjakka ja kántor Raimo Holappa. Čoahkkanat vuos Siidda šiljus ja das joatkit olgomusea stohpui dmu 17.

Loga eambbo

Mii leat Siida

Sámemusea

Sámemusea Siida lea Suoma sámiid álbmotmusea ja riikkaviidosaš earenomášmusea. Mii vurket iežamet čoakkáldagaide Suoma sámiid immateriála ja materiála kulturárbbi ja ovdanbuktit kulturárbbi iežamet čájáhusain ja almmustahttimiin. Min guovddáš ulbmilin lea doarjut sámi identitehta ja kultuvrralaš iešdovddu. Sámemuseas lea guoibmemuseat eará Davviriikkain ja Ruošša bealde, mat vurkejit sámiid kultuvrra. Mii gullat maid máilmmi eamiálbmogiid museafierpmádahkii.

Oahpásmuva

Luondduguovddáš

Meahciráđđehusa luondduguovddážat leat máŋggabealat galledanbáikkit ja buorit gáldut háhkat dieđu luonddu birra. Mii movttiidahttit olbmuid lihkadit ja áhpásmuvvat luonddus. Luondduguovddáš Siida lea Meahciráđđehusa davimus luondduguovddáš ja mii bargat ovttas Sámemusea Siiddain.

Oahpásmuva

Siiddas bálvalit

Siida Shop

Musea- ja luonddugávppáš Siida Shopis leat vuovdimassii sámekultuvrii ja Lappi lundui laktáseaddji buktagat.

Loga eambbo

Restoráŋŋa Sarrit

Suohtas kafea-restoráŋŋa Sarridis sáhtát finadit vuoiŋŋasteamen ja gáfestallamin ja de fas joatkit čájáhusaide oahpásmuvvama.

Loga eambbo

Anára Turismarávven

Luondduguovddáš Siiddas lea Anára gieldda turismarávven ja doppe oaččut áigeguovdilis dieđuid go plánet mátki Anárii.

Loga eambbo

Siida ođasmuvvá

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siida ođasmuvvá

Jagi 1988 rahppojuvvon Siida-ráhkadus vuođđodivvojuvvo ja viiddiduvvo 2020 – 2022. Viiddidanosiide bohtet Sámemusea čoakkáldatlanjat ja restoráŋŋa. Sámemusea ja luondduguovddáža oktasaš vuođđočájáhus ođasmahttojuvvo. Mii bálvalat oppa ođasmahttima áigge. Rahpat vuođđodivvojuvvon ja viiddiduvvon Siidda ja ođđa čájáhusa cuoŋománus 2022.

Loga eambbo