Siida lea du ofelaš sámekultuvrii ja davviguovllu lundui

Rabasáiggit

1.10. – 31.5.
vuo-láv
10 – 17

#siidainari
#siidashop

 

Bileahtat

Ollesolbmot 15€
Vuoliduvvon
sisabeassanmáksu 13€
Mánát 0-6 0€
Skuvlamánát
7-17 –jahkásaččat 7€

Oktavuođadieđut

Sámemusea Siida

Tel. 0400 898 212

Davvi-Lappi luondduguovddáš, Meahciráđđehus

Tel. 0206 39 7740

Restoráŋŋa Sarrit

Tel. 040 700 6485

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siida lea Anára márkanis, guovdu Suomabeale Sámi. Siidda doaimmain vástidit Sámemusea ja Badje-Sámi luondduguovddáš. Min čájáhusat lea dáhpáhusat leat davviguovllu ofelažžan: mii oahpistat gussiideamet dološ ja ealli sámekultuvrii ja árktalaš lundui.

 

Čájáhusat ja dáhpáhusat

Siidda boares váldočájáhus addá saji ođđa čájáhussii

Dieđáhus

Siidda boares váldočájáhus addá saji ođđa čájáhussii

Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siidda viiddidanfidnu lea nohkan ja vuođđodivvun álgá. Siidda boares váldočájáhus burgojuvvo ja dahkko sadji ođđa čájáhussii, mas kultuvra ja luondu šaddet oktii oktan oppalašvuohtan.

Loga eambbo
Zero Arctic

Molsašuvvi čájáhus

Zero Arctic

10.6.2021 rájes

Dát čájáhus muitala dutkanfidnus, mii gieđahalai árbedieđuin ja árbevirolaš huksema jurdagiiguin ávkkástallama ođđa dálkkádatustitlaš huksehusaid plánemis. Árbevirolaš huksehusaid dutkamiin lea vejolaš dihkkádit luotta dálá áiggi ja boahtteáiggi suvdilis huksemii.

Loga eambbo
Čábbásamos sámegielat juovlalávlagat

Dáhpáhus

Čábbásamos sámegielat juovlalávlagat

Du 15.12.2022 dii 17

Boađe mielde lávlut čábbásamos sámegielat juovlalávlagiid Sámemusea Siidda olgomuseai, searvvušlaš lávvui. Mielde lea sámebáhppa. Čoahkkaneapmi dii 16.50 Siidda ovdauvssa luhtte, gos láiden olgomuseaguvlui.

Loga eambbo

Mii leat Siida

Sámemusea

Sámemusea Siida lea riikkaviidosaš vástumusea, man earenoamašsuorgin lea sámekultuvra. Sámemusea lea maid guovllulaš vástumusea kulturbirasbargguid oktavuođas sámiid ruovttuguovllus. Mii vurket iežamet čoakkáldagaide Suoma sámiid immateriála ja materiála kulturárbbi ja ovdanbuktit kulturárbbi iežamet čájáhusain ja almmustahttimiin. Min guovddáš ulbmilin lea doarjut sámi identitehta ja kultuvrralaš iešdovddu. Sámemuseas lea guoibmemuseat eará Davviriikkain ja Ruošša bealde, mat vurkejit sámiid kultuvrra. Mii gullat maid...

Oahpásmuva

Luondduguovddáš

Meahciráđđehusa luondduguovddážat leat máŋggabealat galledanbáikkit ja buorit gáldut háhkat dieđu luonddu birra. Mii movttiidahttit olbmuid lihkadit ja áhpásmuvvat luonddus. Luondduguovddáš Siida lea Meahciráđđehusa davimus luondduguovddáš ja mii bargat ovttas Sámemusea Siiddain.

Oahpásmuva

Siiddas bálvalit

Siida Shop

Museagávppáš Siida Shopis leat vuovdimassii sámekultuvrii ja Lappi lundui laktáseaddji buktagat.

Loga eambbo

Restoráŋŋa Sarrit

Suohtas kafea-restoráŋŋa Sarridis sáhtát finadit vuoiŋŋasteamen ja gáfestallamin ja de fas joatkit čájáhusaide oahpásmuvvama.

Loga eambbo

Anára Turismarávven

Luondduguovddáš Siiddas lea Anára gieldda turismarávven ja doppe oaččut áigeguovdilis dieđuid go plánet mátki Anárii.

Loga eambbo

Siida ođasmuvvá

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siida ávvuduvvo 1.6.2022

Dieđáhus

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siida ávvuduvvo 1.6.2022

Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siidda Enâmeh láá mii párnááh – Eatnamat leat min mánát -čájáhusa rahpandoalut sirdašuvvet geassemánu álgui.

Loga eambbo
Sámemusea ođđa čoakkáldatsajit ja restoráŋŋaoassi lea gárvásat

Dieđáhus

Sámemusea ođđa čoakkáldatsajit ja restoráŋŋaoassi lea gárvásat

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siidda viiddidan- ja vuođđodivodanfitnu vuosttas muddu lea gárvvis. Sámemusea Siidda čoakkáldatsajit ja restoráŋŋaoassi lea luobahuvvon fitnu hukseheaddjái ja giddodaga oamasteaddjái Senaatti-giddodahkii 12.5.2021 ja Sámemusea Siida lea váldán sajiid atnui. Váldohuksejeaddjin viiddidanfitnus lea leamaš anárlaš Rakennusliike Rekonen Oy.

Loga eambbo
Siidda boares váldočájáhus addá saji ođđa čájáhussii

Dieđáhus

Siidda boares váldočájáhus addá saji ođđa čájáhussii

Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siidda viiddidanfidnu lea nohkan ja vuođđodivvun álgá. Siidda boares váldočájáhus burgojuvvo ja dahkko sadji ođđa čájáhussii, mas kultuvra ja luondu šaddet oktii oktan oppalašvuohtan.

Loga eambbo