Luondduguovddáš Siidda bokte Davvi-Lappi lundui

Meahciráđđehusa luondduguovddážat leat máŋggabealat galledanbáikkit ja buorit gáldut háhkat dieđu luonddu birra. Mii movttiidahttit olbmuid lihkadit ja áhpásmuvvat luonddus. Luondduguovddáš Siida lea Meahciráđđehusa davimus luondduguovddáš ja mii bargat ovttas Sámemusea Siiddain.

Siidda vuođđočájáhusat, mat muitalit Sámi luonddu ja sámekultuvrra birra, leat Sámemusea ja Luondduguovddáža ovttasbarggu bohtosat. Lassin mis oažžu Meahciráđđehusa máŋggabealat bálvalusaid ja dieđuid guovllu turismabálvalusain.

Eará Davvi-Lappi guovllu Meahciráđđehusa áššehasbálvalanbáikkit leat Avvila doaibmabáiki ja Suoločielggi bálvalanbáiki Kiehinen.

Meahciráđđehusa áššehasbálvaleapmi Siiddas:
Tel. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi
Lundui.fi

Eräluvat bálvaleapminummir tlf. 020 69 2424, vuo-bea diibmu 09-15
Šleađgapoasta: eraluvat(at)metsa.fi  www.eraluvat.fi