Luándukuávdáš Siida peht Tave-Laapi luándufeerimij luus

Meccihaldâttâs luándukuávdááh láá maaŋgâpiälásiih kollimsajeh já luándutiäđu feerimiih käldeeh. Mij movtijdittep ulmuid lihâdiđ já virkosmiđ luándust. Luándukuávdáš Siida lii Meccihaldâttâs tavemus luándukuávdáš já mij toimâp ohtsâšpargoost Säämimuseo Siidain.

Eres Tave-Laapi kuávlust palvâleijee Meccihaldâttâs äššigâspalvâlemsajeh láá Avveel palvâlemsajeSuáluičielgi palvâlemsaje Kiehinen.

Meccihaldâttâs äššigâspalvâlem Siidast:
Puh. 0206 39 7740  vuo – láv tme 10 – 17 (pas kiddâ)
siida(at)metsa.fi
Lundui.fi

Eräluvat-palvâlemnummeer : Puh 020 69 2424 vuo-vás tijme 09-15
Šleđgâpostâ: eraluvat(at)metsa.fi  www.eraluvat.fi