Luándukuávdáš Siida peht Tave-Laapi luándufeerimij luus

Meccihaldâttâs luándukuávdááh láá maaŋgâpiälásiih kollimsajeh já luándutiäđu feerimiih käldeeh. Mij movtijdittep ulmuid lihâdiđ já virkosmiđ luándust. Luándukuávdáš Siida lii Meccihaldâttâs tavemus luándukuávdáš já mij toimâp ohtsâšpargoost Säämimuseo Siidain.

Eres Tave-Laapi kuávlust palvâleijee Meccihaldâttâs äššigâspalvâlemsajeh láá Avveel palvâlemsajeUrho Kekkonen aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlem 

Meccihaldâttâs äššigâspalvâlem Siidast:
Puh. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi
Lundui.fi

Eräluvat-palvâlemnummeer : Puh 020 69 2424, vuo-vás tijme 09-15
Šleđgâpostâ: eraluvat(at)metsa.fi  www.eraluvat.fi