Pueʹtti šõddmõõžž

Ǩiõčč-tâma šõddmõõžži tiuddlaž liist lääʹddǩiõllsaž seeidin.
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž pueʹtti šõddmõõžžid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž pueʹtti šõddmõõžžid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.

Albma olbmot – Õumm oummu

Šõddmõõžž

Albma olbmot – Õumm oummu

Sääʹm-muʹzei Siida vaajtõõvvi snimldõkčuäʹjtõõzzâst “Albma olbmot” vueiʹnnep Pekka Sammallahti čaʹppes-viõʹlǧǧes personsnimldõõǥǥid tââʹv oummui arggpeeiʹv jieʹllem pirr čiččâmlååi eeʹjj ääiʹj, altteeʹl 1960-lååǥǥast. Jäänmõsân snimldõõǥǥ lie Teänjooǥǥ reeddai aazzji pirr, leâša mieʹldd lie še snimldõõǥǥ Aanrest, Jeänõõǥǥâst, Suäʹđjelest, Karesâvvnest, Jällivääʹrest, Vaʹrjjlest da Altavuõnâst. Čuäʹjtõõzz nõmm puätt tõʹst, ko määŋg alggmeer kååʹččee oummeez oummooumžen.

Looǥǥ lââʹzz