Pueʹtti šõddmõõžž

Ǩiõčč-tâma šõddmõõžži tiuddlaž liist lääʹddǩiõllsaž seeidin.
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž pueʹtti šõddmõõžžid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž pueʹtti šõddmõõžžid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.