Pueʹtti šõddmõõžž

Ǩiõčč-tâma šõddmõõžži tiuddlaž liist lääʹddǩiõllsaž seeidin.
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž pueʹtti šõddmõõžžid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž pueʹtti šõddmõõžžid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.

Meersažpeeiʹv programm Siidast

Šõddmõõžž

Meersažpeeiʹv programm Siidast

Vuõssaarǥ 6.2.2023 čiâss 9-17

Sääʹm-museo da luâttkõõskõs Siidast da Sarrit restraantâst prääzkjet måtam eeʹjj kõõut mâŋŋa saaʹmi meersažpeeiʹv vuõssaarǥ 6.3.2023. Prääʹzniǩpeeiʹv meeʹst Siidast lie äävai uus da čuäjtõõzz lie määustem čiâss 9–17. Meersažpeeiʹv âʹte ääʹveep õõut čiâss ääiʹjab go takainalla.

Looǥǥ lââʹzz