Pueʹtti šõddmõõžž

Ǩiõčč-tâma šõddmõõžži tiuddlaž liist lääʹddǩiõllsaž seeidin.
Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž pueʹtti šõddmõõžžid käunnʼje tâʹvvsääʹmǩiõllsaž seeidin.
Aanrõšǩiõllsaž pueʹtti šõddmõõžžid käunnʼje aanrõšǩiõllsaž seeidin.

Vâčč pihttsid kââčč

Šõddmõõžž

Vâčč pihttsid kââčč

11.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Čeʹvetjääuʹr škooul, 12.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Njeäʹllem sijddpõrtt

Sääʹm-muzei Siida õhttsallaš haʹŋǩǩõs reäšš Vâčč pihttsid kââčč -seminaar seärad 11.12. čiâss 17 Čeʹvetjääuʹr škooulâst da neljdpeeiʹv 12.12. čiâss 17 Njeäʹllem sijddpõõrtâst. Seminaar teemm lij saaʹmi evakko- da aazztemäiʹǧǧ eeʹjjin 1939–1949. Kååʹffstueʹll. Seminaar lij määuʹstem. Tiõrv pueʹttmest!

Looǥǥ lââʹzz