Vâčč pihttsid kââčč

11.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Čeʹvetjääuʹr škooul, 12.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Njeäʹllem sijddpõrtt

Sääʹm-muzei Siida õhttsallaš haʹŋǩǩõs reäšš Vâčč pihttsid kââčč -seminaar seärad 11.12. čiâss 17 Čeʹvetjääuʹr škooulâst da neljdpeeiʹv 12.12. čiâss 17 Njeäʹllem sijddpõõrtâst. Seminaar teemm lij saaʹmi evakko- da aazztemäiʹǧǧ eeʹjjin 1939–1949. Kååʹffstueʹll. Seminaar lij määuʹstem. Tiõrv pueʹttmest!

Seärad 11.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Čeʹvetjääuʹr škooul
Programm:
Pekka Fofonoff, Erkki Gauriloff da Eija Ojanlatva: Kõskkäiggsaž jälstemsõõʹjin
Sonja Tanhua: Evakkoäiʹǧǧ da aazztem planummuš arkiiv-tuʹtǩǩummuž mieʹldd
Markus Juutinen: Čeʹvetjääuʹr aazztummuš
Marko Jouste: Evakkoteeʹm leuʹddäʹrbbvuõđâst
Kaaʹffkõhtt
Pirjo Seurujärvi da Siiri Tolonen: Ååʹsǩkuõšk, Ååʹsǩjääuʹr da Suõmmjooǥǥ aassâmǩeeʹdd da tõõi âânnmõš puõʹttiääiʹjest

Neljdpeeiʹv 12.12. čiâss 17, päiʹǩǩ Njeäʹllem sijddpõrtt
Programm
Vladimir Feodoroff, Erkki Gauriloff da Eija Ojanlatva: Kõskkäiggsaž jälstemsõõʹjin
Sonja Tanhua: Evakkoäiʹǧǧ da aazztem planummuš arkiivtuʹtǩǩummuž mieʹldd
Markus Juutinen: Čeʹvetjääuʹr aazztummuš
Marko Jouste: Evakkoteeʹm leuʹddäʹrbbvuõđâst
Kaaʹffkõhtt
Pirjo Seurujärvi da Siiri Tolonen: Ååʹsǩkuõšk, Ååʹsǩjääuʹr da Suõmmjooǥǥ aassâmǩeeʹdd da tõõi âânnmõš puõʹttiääiʹjest

Lââʹssteâđ:
Sääʹm-muʹzei Siida, Eija Ojanlatva,, teʹl. 040 1676 145, eija.ojanlatva(at)samimuseum.fi