Jeäʹlstõstiudd teâtt tââʹv luâđast da sääʹmkulttuurâst

Lääʹddjânnam šuurmõs suõjjlemvuuʹdi da sääʹmkulttuur čâđđmest åårrai Sääʹm-muʹzei da Luâttkõõskõs Siida čuäʹjat Pâʹjj-Lappi luâđ di sääʹmkulttuur õhttsaž čuäjtõõzzstes. Siida väʹlddčuäjtõõzz luâttvueʹzzest mainstep jieʹllem šiõttlõõvvmest tââʹv kõrr jieʹllemåårrmõõžžid. Viikkâp kõʹllʼjeei tââʹv vaajtõõli eeʹjjpooddi čõõđ da čuäʹjtep, mäʹhtt jieʹlli- da šâddšlaaj äuʹǩǩee jieʹllempirrõõzzâz väʹǯǯlõs jieʹllemåårrmõõžžid. Siida väʹlddčuäjtõõzzâst luâtt-teeʹmm ǩiõzzââtt õhttân obbvuõttân sääʹmkulttuurâst mainsteei vueʹzzin.

Riâššâp tââʹv luâđ jiiʹjjesnallšemvuõđid, luâttsuõjjlummša, pirrõs-šõddummša da luâttsniimmʼmõʹšše õhttneei vaajtõõvi čuäjtõõzzid da šõddmõõžžid. Vuäʹpstum reeisaineen tobdstõõđat õõldâsvuuʹdi luâđ määŋghämmsažvuõʹtte da kulttuurhistoriaaʹje. Tobdstõõđ vuäʹpstummšid da vaajtõõvi čuäjtõõzzid.