Elämyksellistä tietoa pohjoisen luonnosta ja saamelaiskulttuurista

Suomen suurimpien suojelualueiden ja saamelaiskulttuurin sydämessä sijaitseva Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida esittelee Pohjois-Lapin luontoa sekä saamelaiskulttuuria yhteisessä näyttelyssään. Siidan päänäyttelyn luonto-osuudessa kerromme elämän sopeutumisesta pohjoisen äärimmäisiin olosuhteisiin. Viemme kävijän pohjoisen vaihtelevien vuodenaikojen läpi ja näyttämme, miten eläin- ja kasvilajit hyödyntävät elinympäristönsä haastavia olosuhteita. Siidan päänäyttelyssä luontoteema nivoutuu yhdeksi kokonaisuudeksi saamelaiskulttuurista kertovan osuuden kanssa.

Järjestämme pohjoisen luonnon erityispiirteisiin, luonnonsuojeluun, ympäristökasvatukseen ja luontokuvaukseen liittyviä vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia. Opastetuilla retkillämme tutustutaan lähialueiden luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuurihistoriaan. Tutustu opastuksiin ja vaihtuviin näyttelyihin.