Tiervâpuáttim Siida tábáhtussáid!

Säämimuseo já luándukuávdáš Siida lii kuávdáš tábáhtussaje Anarist. Mij ornip ihásávt sämikulttuurân já tave luándun lahtojeijee tábáhtusâid jieškote-uv kieláid. Jieččân pyevtittem lasseen mij ornip tábáhtusâid meiddei ohtsâšpargoost iärásijguin.