Tiervâpuáttim Siidan!

Mij lep áávus

Tälviv 2023 – 2024: 
1.10.2023 – 31.5.2024
vuo – láv tme 10 – 17 (pas kiddâ)

Keessiv 2024:
1.6. – 30.9.2024
tme 9 – 18 jyehi peeivi

bike friendly services, welcome cyclist, bikeland.fi

Spiekâstuvah ávusorroomaigijd:

Siida lii kiddâ huolâttâspuudâ tiet jyehi ive roovvâd-skammâmáánu molsomist já vyesimáánu aalgâst.
Puátteš huolâttâspuudah láá:
5.-8.5.2024
27.-30.10.2024
4.-7.5.2025
2.-5.11.2025

Juovlâááptu, 24.12.2023 kiddâ
Juovlâpeeivi, 25.12.2023 tme 12 – 17
Tiäppánpeeivi, 26.12.2023, tme 10 – 17

Mij lep áávus meiddei pessijáid (eereeb pas 31.3.2024).

Lippuvyebdim nohá 45 min ovdil steŋgimääigi.

 

Puáđi Siidan tuše jis tust iä lah tavdâmeerhah.
Mii hiivsigijn láá ravvuuh kieđâi posâmân.
Mij porgâp čurgim THL ravvui miäldásávt.
Takkâ ko čuávuh torvoravvuid mii viäsust!

Liipuh

Olesulmuuh                                           15€
Vyeledum siisâpeessâmmáksu*        13€
Párnááh 0-6 ive                                     0€
Škovlâliih 7-17 ihheed                          7€
Perâlippu                                               30€  (2 olesulmuu + perruu vuálá 18-ihásâš párnááh)
Ihekorttâ :                                             olesulmuuh 30€ / párnááh 14€

Nuorttâlij ärbivyehitáálun Čevetjäävrist lii nuuvtá siisâpeessâm

Hiäđuh já vuáládâsah

* Vyeledum siisâpeessâmmáksu kuáská uáppeid, pargottemijd, iäláttâhulmuid, paijeel 65-ihásijd, viärjukenigâsvuođâlijd já siiviilpalvâlus čođâlditteid (čäittimáin hiätun vuoigâdittee koortâ) sehe paijeel 10 ulmuu juávhuid, jis oles juávkku máksoo siisâ siämmáá ääigi.

Kulttuurseeddâl (Kulttuuriseteli), Kihtâlâsseeddâl (Virikeseteli) já TYKY-iälšuseeddâl tohhejeh liipui já ihekoortâi mäksimân.

Mannerheim párnáisuojâlemlito (MLL) jeessânkorttáin finnee 10 % vuáládâs olesulmuu já škovlâlii liipuin sehe perâliipust. Jeessânkoortâ kalga čäittiđ liipuid uástidijn.

Siida ihekorttâhiäđuh

Ihekorttáin puávtáh eelliđ mii čáitálduvâin veikkâ jyehi peeivi. Siida ihekorttáin peesah meiddei Ruávinjaargâ Arktikumân já Oulu Tietomaan. Siämmáánáál peesah Siidan meiddei Tietomaa já Arktikum ihekortâiguin.

Museokorttâhiäđuh

Museokorttâ lii syemmilâš museoi ohtâsâš lippu, mii lii vyeimist oovtâ ive vuossâmuš kevttimpeeivi rääjist. 79 eurod mäksee persovnlâš Museokorttáin piäsá 300 museočuosâttâhân pirrâ Suomâ.

Estâttesvuotâ

Mij faallâp išedeijeid nuuvtá siisâpeessâm. Uápistem-, kulo-, hypo- já išepennuuh láá tiervâpuáttim olgomuseon.

Olgomuseokuávlu ij lah estâttes kollimčuosâttâh. Raavvâdviäsu Sarrit, äššigâspalvâlemsajeh, Siida Shop sehe mađhâšemravvim láá estâttemeht kollimnáál meiddei vuáđupyeredem ääigi.

Siida ohtâsâš čáitálduvâin kuávdáš uási Säämi museo čáitálduvâin láá áinoošlajâsiih museotiiŋgah, moi pyeremus máhđulâš siäiludem lii mijjân eromâš tehálâš säämi kulttuurärbi siäiludeijen. Ellei fáárust čáitáldâhvistijd pyehtih peessâđ kovjâ, tuolvâ já pilletivreh já tondiet čáitáldâhân ij pyevti uápásmiđ elleiguin.

Säämi museo olgomuseo viäsuh já arkeologlâš kulttuurärbi rähtih áinoošlajâsii sämikuávlu aassâmsoojijn muštâleijee olesvuođâ.  Kuávlu lii rávhuiduttum toovlášmuštolavváin. Mij viggâp turviđ viäsui já toovlášpasâttâsâi siäilum, já tondiet olgomuseo ij pyevti kolliđ elleiguin.

Nuorttâlij ärbivyehitáálu

Nuorttâlij ärbivyehitáálu Čevetjäävrist lii áávus keessiv, 25.6.-28.9.2024 maj – láv tme 11-17. Ärbivyehitáálun lii nuuvtá siisâpeessâm.

 

Siida

Siida on oppaasi pohjoiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin.

Katso palvelussa Google Maps