Tiervâpuáttim Siidan!

Mij lep áávus

Tälviv 2022 – 2023: 
1.10.2022 – 31.5.2023
vuo – láv tme 10 – 17 (pas kiddâ)

Keessiv 2023:
1.6. – 30.9.2023
tme 9 – 18 jyehi peeivi

Spiekâstuvah ávusorroomaigijd:

Mij lep áávus meiddei pessijáid (eereeb pas 9.4.2023).

Juovlâááptu, láv 24.12.2022 tme 10 – 14
Juovlâpeeivi, pas 25.12.2022 kiddâ
Tiäppánpeeivi, vuo 26.12.2022, tme 10 – 17

Lippuvyebdim nohá 45 min ovdil steŋgimääigi.

Puáđi Siidan tuše jis tust iä lah tavdâmeerhah.
Ana 2 m torvokooskâ eres kuállejeijeid já pargoviehân.

Keevti kietâtuiduu, ko puáđáh siisâ Siidan.
Mii hiivsigijn láá ravvuuh kieđâi posâmân.
Ko kuorsah tâi kašnah, suoijii iärásijd luávdimáin jieijâd njäälmi já njune kerdikiävttunjunelijnijn tâi jieijâd kietâkaaváin.
Mij porgâp čurgim THL ravvui miäldásávt.

Takkâ ko čuávuh torvoravvuid mii viäsust!

Mij avžuuttep vuoiŋâmsyeje kevttim, ko tun kolliistâlah Siidast.

Liipuh 1.6.2022-

Olesulmuuh                                           15€
Vyeledum siisâpeessâmmáksu*        13€
Párnááh 0-6 ive                                     0€
Škovlâliih 7-17 ihheed                          7€
Perâlippu                                               30€  (2 olesulmuu + perruu vuálá 18-ihásâš párnááh)
Ihekorttâ :                                             olesulmuuh 30€ / párnááh 14€

Nuorttâlij ärbivyehitáálun Čevetjäävrist lii nuuvtá siisâpeessâm


Hiäđuh já vuáládâsah

* Vyeledum siisâpeessâmmáksu kuáská uáppeid, pargottemijd, iäláttâhulmuid, paijeel 65-ihásijd, viärjukenigâsvuođâlijd já siiviilpalvâlus čođâlditteid (čäittimáin hiätun vuoigâdittee koortâ) sehe paijeel 10 ulmuu juávhuid, jis oles juávkku máksoo siisâ siämmáá ääigi.

Kulttuurseeddâl (Kulttuuriseteli), Kihtâlâsseeddâl (Virikeseteli) já TYKY-iälšuseeddâl tohhejeh liipui já ihekoortâi mäksimân.

Mannerheim párnáisuojâlemlito (MLL) jeessânkorttáin finnee 10 % vuáládâs olesulmuu já škovlâlii liipuin sehe perâliipust. Jeessânkoortâ kalga čäittiđ liipuid uástidijn.

Siida ihekorttâhiäđuh

Mii ihekorttâ lii vyeimist 31.3.2022 räi. Ihekorttáin puávtáh eelliđ mii čáitálduvâin veikkâ jyehi peeivi. Siida ihekorttáin peesah meiddei Ruávinjaargâ Arktikumân já Oulu Tietomaan. Siämmáánáál peesah Siidan meiddei Tietomaa já Arktikum ihekortâiguin.

Museokorttâhiäđuh

Museokorttâ lii syemmilâš museoi ohtâsâš lippu, mii lii vyeimist oovtâ ive vuossâmuš kevttimpeeivi rääjist. 76 eurod mäksee persovnlâš Museokorttáin piäsá 300 museočuosâttâhân pirrâ Suomâ.

Estâttesvuotâ

Mij faallâp išedeijeid nuuvtá siisâpeessâm. Uápistem-, kulo-, hypo- já išepennuuh láá tiervâpuáttim olgomuseon.

Siida vuáđupyeredem ääigi 1.6.2021-31.5.2022 čáitáldâhfalâldâh lii ollásávt olgomuseost. Olgomuseokuávlu ij lah estâttes kollimčuosâttâh. Raavvâdviäsu Sarrit, äššigâspalvâlemsajeh, Siida Shop sehe mađhâšemravvim láá estâttemeht kollimnáál meiddei vuáđupyeredem ääigi.

Säämi museo olgomuseo viäsuh já arkeologlâš kulttuurärbi rähtih áinoošlajâsii sämikuávlu aassâmsoojijn muštâleijee olesvuođâ.  Kuávlu lii rávhuiduttum toovlášmuštolavváin. Mij viggâp turviđ viäsui já toovlášpasâttâsâi siäilum, já tondiet olgomuseo ij pyevti kolliđ elleiguin.

Nuorttâlij ärbivyehitáálu

Nuorttâlij ärbivyehitáálu Čevetjäävrist lii áávus keessiv 1.7. – 31.8.2021 maj – láv tme 10-16. Huám. Kesipaje 2020 spiekâstâhlâš ávusorroomäigi. Ärbivyehitáálun lii nuuvtá siisâpeessâm.

 

Siida

Siida on oppaasi pohjoiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin.

Katso palvelussa Google Maps