Tiervâpuáttim Siidan!

Sämimuseo já Luándukuávdáš Siida lii kiddâ tuáistáážân aainâs-uv 13.5.2020 räi koronavirusepidemia lavdâm tuástum já riskâjuávhui suojâlem tiet. Meid raavvâdviäsu Sarrit lii kiddâ tuáistáážân aainâs-uv 31.5.2020 räi.  Luuvâ lase.

Mij lep kiddâ!

***

Mij lep áávus
Tälviv 1.10.2019 – 31.5.2020
maj – pas tme 10 – 17 (vuo kiddâ)
Keessiv 1.6. – 30.9.2020
tme 9 – 18 jyehi peeivi
1.10.2019 – 31.12.2020
maj – pas tme 10 – 17 (vuo kiddâ)

Spiekâstuvah ávusorroomaigijd:
Juovlâááptu, 24.12.2020 tme 10 – 14
Juovlâpeeivi, 25.12.2020 tme 13 – 17
Tiäppánpeeivi, 26.12.2020 tme 13 – 17

Mij lep áávus meiddei 1.1., pessijáid (eereeb vuo 13.4.2020), válburpeeivi já hellâtuorâstuv.

Lippuvyebdim nohá tijmepele ovdil steŋgimääigi.

Liipuh

Siida siisâpeessâmlippu já ihekorttâ siskeldeh siisâpeessâm Siida siste leijee čáitálduvváid já olgomuseon. Spesialtábáhtusâi liipui hoodijd mij almottep tábáhtustiäđui ohtâvuođâst.

Olesulmuuh                                          10€
Vyeledum siisâpeessâmmáksu*        8€
Párnááh 0-6 ive                                     0€
Škovlâliih 7-17 ihheed                          5€
Perâlippu                                              20€  (2 olesulmuu + perruu vuálá 18-ihásâš párnááh)
Ihekorttâ :                                             olesulmuuh 20€ / párnááh 10€
Museokorttâ                                        69€  (puáris koortâ uđâsmittem 64€)

Nuorttâlij ärbivyehitáálun Čevetjäävrist lii nuuvtá siisâpeessâm

Hiäđuh já vuáládâsah

* Vyeledum siisâpeessâmmáksu kuáská uáppeid, pargottemijd, iäláttâhulmuid, paijeel 65-ihásijd, viärjukenigâsvuođâlijd já siiviilpalvâlus čođâlditteid (čäittimáin hiätun vuoigâdittee koortâ) sehe paijeel 10 ulmuu juávhuid, jis oles juávkku máksoo siisâ siämmáá ääigi.

Kulttuurseeddâl (Kulttuuriseteli), Kihtâlâsseeddâl (Virikeseteli) já TYKY-iälšuseeddâl tohhejeh liipui já ihekoortâi mäksimân.

Mannerheim párnáisuojâlemlito (MLL) jeessânkorttáin finnee 10 % vuáládâs olesulmuu já škovlâlii liipuin sehe perâliipust. Jeessânkoortâ kalga čäittiđ liipuid uástidijn.

Siida ihekorttâhiäđuh

Mii ihekorttâ lii vyeimist oovtâ ive uástimpeeivi rääjist. Ihekorttáin puávtáh eelliđ mii čáitálduvâin veikkâ jyehi peeivi. Siida ihekorttáin peesah meiddei Ruávinjaargâ Arktikumân já Oulu Tietomaan. Siämmáánáál peesah Siidan meiddei Tietomaa já Arktikum ihekortâiguin.

Museokorttâhiäđuh

Museokorttâ lii syemmilâš museoi ohtâsâš lippu, mii lii vyeimist oovtâ ive vuossâmuš kevttimpeeivi rääjist. 69 eurod mäksee persovnlâš Museokorttáin piäsá 250 museočuosâttâhân pirrâ Suomâ.

Estâttesvuotâ

Mij faallâp išedeijeid nuuvtá siisâpeessâm. Uápistem-, kulo-, hypo- já išepennuuh láá tiervâpuáttim Siidan já olgomuseon. Mii olgomuseo lii kesieennâm ääigi kollimnáál masa ollásávt párnáiráttáiguin já pyerástovlijn. Mist lii ohtâ pyerástovli já motomeh párnáiráttáh luoihâttemnáál.

Siida čáitáldâhvisteh láá nube keerdist, ige viäsust lah hissi. Nube kiärdán piäsá njuáidus mield. Mulsâšuvvee čáitálduvah láá uuvsâi tyehin. Siidast ij lah induktiovárvu.

Siida ohtâsâš čáitálduvâin kuávdáš uási Säämi museo čáitálduvâin láá áinoošlajâsiih museotiiŋgah, moi pyeremus máhđulâš siäiludem lii mijjân eromâš tehálâš säämi kulttuurärbi siäiludeijen. Ellei fáárust čáitáldâhvistijd pyehtih peessâđ kovjâ, tuolvâ já pilletivreh já tondiet čáitáldâhân ij pyevti uápásmiđ elleiguin.

Säämi museo olgomuseo viäsuh já arkeologlâš kulttuurärbi rähtih áinoošlajâsii sämikuávlu aassâmsoojijn muštâleijee olesvuođâ.  Kuávlu lii rávhuiduttum toovlášmuštolavváin. Mij viggâp turviđ viäsui já toovlášpasâttâsâi siäilum, já tondiet olgomuseo ij pyevti kolliđ elleiguin.

Nuorttâlij ärbivyehitáálu

Nuorttâlij ärbivyehitáálu Čevetjäävrist lii áávus keessiv 10.6.-20.9. tme 10-17. Ärbivyehitáálun lii nuuvtá siisâpeessâm.

 

Siida

Siida on oppaasi pohjoiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin.

Katso palvelussa Google Maps