Proojeekttooimah

Mii proojeekttooimâi ulmen lii ovdediđ säämimuseo siskáldâsâid já toimâmvuovijd sehe pyevtittiđ uđđâ tiäđu Suomâ sämikulttuurij pirrâ. Jieččân projektij lasseen mij lep mield ohtâsâšprojektijn tutkâmlájádâsâiguin já mađhâšemtuáimeiguin.

Lasetiäđuh projektij pirrâ:
Museohovdâ Sari Valkonen
sari.valkonen(at)samimuseum.fi
Puh. 040 767 1052