Káártáh, oonah já loveh Laapi luándust lihâdeijeid luándukuávdáš Siida äššigâspalvâlmist

Luándukuávdáš Siida äššigâspalvâlmist mij ravvip vaandârdmân, maađhâšmân já luuvijd lahtojeijee koččâmušâiguin oles tavemus Laapi ađai Aanaar já Ucjuuvâ kieldâi kuávlust. Mist finnee äššitobdee iše jieškiäs-uv suáppee čuosâttuvâi já kiäinui valjimist, já uápistep torvolâš vaandârdmân. Mist lii puoh vorrâsumos já tärhimus tiätu kuávlu enâduvâin já toi tiilijn, kiäinui vátávâšvuođâst sehe tullâsoojijn já ävđintuuvijn. Mii vijđes kárttávaljiittâsâst kávnojeh olgonlihâdem- já enâdâhkáártáh Tave-Laapi kuávlun. Majemuu puudâ ravvui koijâddijnâd puávtáh meiddei toohâđ almottâs tast ko vuálgáh vandârdiđ.

Palvâlusah vandârdeijeid já vajâldeijeid

Meccihaldâttâs äššigâspalvâlem luándukuávdáš Siidast lii šiev algâsaje nuuvt uánihis mookán aldasâš luándust, kuálástemmookán ko kuhheeb-uv vaajâldmân. Oovtâ tiijme vyeijimmääđhi siste luándukuávdáš Siidast láá motomeh Suomâ fijnásumos vajâldemčuosâttuvâin, tegu Lemmee aalmugmecci já Kiävu luándumecci sehe Pänituoddâr, Vääččir, Myetkituoddâr, Kaalduáivi já Paištuoddâr vijđes kuávluh. Aanaar markkân pirrâ lii Aanaar vandârdemkuávlu, mii fáálá peivimoháláid jiešlágán aldasâš kiäinuid já mielân tarvaneijee uáinusijd.

Juvduujuuhâ luáštá Siida ovdiibeln porššen Aanaarjáávrán, mii lii čäcivandârdeijei já kuálásteijei niävdusčuosâttâh. Mij äššigâspalvâlmist finniih tiäđu tai kuávlui vandârdempalvâlusâi já luándu pirrâ. Mist puávtáh še väridiđ Meccihaldâttâs láigutuuvijd sehe viežžâđ Tave-Laapi kuávlu láigutuuvij čovduid.

Loveh kuálástmân, miäcástmân já enâdâhjotolâhân

Aanaarjävri, Juvduujuuhâ, Njiävđámjuuhâ já maaŋgah meccikuávlu tuodârjäävrih láá kuálásteijei niävdusčuosâttuvah. Tai fiijnâ kyeličaasij naavdâšmân tarbâšuvvee luuvijd uážuh häppilávt mii äššigâspalvâlmist. Lasseen mij palvâlep miäcástem- já enâdâhjotolâhluuvijd lahtojeijee aašijn.

Meccihaldâttâs äššigâspalvâlem Siidast:
Täärhist Paje-Laapi luándukuávdáš Siida ávusorroomaaigijd tääbbin:
ja Meccihaldâttâs äššigâspalvâlem ávusorroomaaigijd tääbbin:
Puh. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi
Lundui.fi
Eräluvat-palvâlemnummeer : Puh 020 69 2424 vuo-vás tijme 09-15
Šleđgâpostâ: eraluvat(at)metsa.fi www.eraluvat.fi