Toolâ puudâ Raavâdviäsu Sarritist

Raavvâdviäsu Sarrit lii kiddâ tuáistáážân aainâs-uv 31.5.2020 räi koronavirusepidemia lavdâm tuástum já riskâjuávhui suojâlem tiet.  Luuvâ lase.

Mij lep kiddâ!

***

Makkuutteijee kähviviäsu-raavâdviäsu Sarritist puávtáh toollâđ virkosmittee vuoiŋâstempuudâ čáitálduvâi tutkâm kooskâst.

Mij heerskuin njaddeh tave luándu putes amnâseh. Mij liäibup sálttáás já njaalgâ fálusijd jieččân raavâdviäsust jyehi peeivi.

Mij lep áávus 1.10.2019 – 31.5.2020 maj – pas tme 10 – 17 já 1.6. – 30.9.2020 jyehipeeivi tme 9 – 18.
Peivimäälis tälviv tme 11 – 15 já keessiv tme 11 – 16.

Peivimälispevdi jyehi peeivi

Mij faallâp njaddee peivimálásijd čyeccee peevdist. Peivimálásân kuleh lieggâ váldupurrâmuš, saalaatpevdi, leibi, juhâmuš (čääci/säppi) sehe pajalâš já käähvi. Raavâdviäsu Sarritist uážuh tiäđust-uv meiddei käähvi, vuojâleeibi já vorâs pulá. Munetiilámist mij mälistep vandârdemevvisijd fárusâd.

Individuaallâš palvâlem juávhoid

Mij tipšop tiilámist Siidast kuállejeijee juávhui puurâdmijd sehe čuákkimpuurâdmijd já -káhvástâlmijd. Falâldâh tyeijejuvvoo äššigâs tuoivuu mield. Sarrit lii áávus juávhoid meiddei Siida ávusorroomaaigij ulguubeln. Raavâdviäsu Sarritist láá A-vuoigâdvuođah.

 

Tiilámeh, väärridmeh já lasetiäđuh: 

Raavâdviäsu Sarrit, puh. 040 700 6485, ravintola(at)sarrit.inet.fi

Čuávu raavâdviäsu Sarrit Facebookist! Tobbeen kávnojeh äigikyevdilis peivimäälis- já kákkufáluseh.