Aalmugpeeivi ohjelm Siidast

Vuossaargâ 6.2.2023 tme 9-17

Mij ávudep säämimuseo já Luándukuávdáš Siidast já Raavâdviäsu Sarritist muádi ive puudâ maŋa säämi aalmugpeeivi vuossaargâ 6.2.2023. Juhlepeeivi mist Siidast láá ávus uuvsah já nuuvtá siisâpeessâm čáitálduvváid tme 9–17. Ađai aalmugpeeivi museo lekkâs tijme tooleeb ko táválávt.

Tme 9.15 Liipu pajedem, Siida ovdâšiljoost

Tme 10–11.30 Finna juhleive lekkâm já čuákánkiäsu Finna-uuccâmpalvâlus kevttimân, aalmugtilálâšvuotâ, Siida auditoriost

Finna juhleive algâttuvvoo almostitmáin sämimuseo Siida nurâlduvâi sämimácuhijd Finnaast.
Siämmást mij adelep keevâtlijd oonâid Finna.fi-uuccâmpalvâlus kevttimân. Tiervâpuáttim digitaallâš tutkâmmáátkán mijguin!

Tme 15–16.30 Taaidâr Outi Pieskin čáitálduv lekkâmtilálâšvuotâ

Ládjogahpira rematriašuvdna—Máhccat eatni lusa

Rematriation of a Ládjogahpir—Return to Máttaráhkká

Ládjogahpir lakin rematriaatio—paluu äidin luo

Raavâdviäsu Sarritist aalmugpeeivi kákku já kähvi 8e/persovn.

https://siida.fi/anaraskiela/tiadattas/saami-aalmugpeivi-uainoo-kulloo-ja-njadda-siidast/