Sämmilij aalmugpeivi Siidast

Ma 6.2.2020 klo 9-17

Sämmilij aalmugpeivi ávuduvvoo Siidast. Siida ohjelm lii uási Aanaar kirkkosiijdâ sierâ uárnejeijei ohtâsij ohjelmist.

 

Sämimuseo já Tave-Laapi luándukuávdáá Siida ohjelm:

Siijdâ čáitálduvváid lii nuuvtá siisâpeessâm ubâ peeivi tme 9-17

tme 9 Sämiliipu pajedem já Säämi suuvâ laavlâ, Siida šiljoost
tme 12 Siida uuđâsm 2020-2022, Siida auditoriost
tme 12.30 Siäiluttiđ Säämi äärbi, pop up -čáitálduv lehâstem, Siida pajeviäskárist