Kõõjjõs Sääʹm-museo norldõktuâj miârktõõzzâst

Lääʹddjânnam meersažmuseost serddjam norldõõǥǥâst lie nuʹtt 2200 täʹvvred, kååʹtt norldõktuâj ǩiõččâmkuuʹlmest miârkkšââvv looʹjji täʹvvervuâlai salkkmõõžž da čuõʹđi täʹvverčuuʹǩǩi ääʹvummuž, täʹvvri čõõđ mõõnnmõõžž di konservâsttmõõžž. Sääʹmnorldõõǥǥ repatriaatio leʹbe maacctummuž mieʹldd Sääʹm-museo täʹvvernorldõõǥǥâst lie juʹn pâʹjjel 10 000 täʹvvred. Meeʹst norldõktuâjast kõskksumus ärvvan lij õhttsallašvuõtt da ääʹveep norldõk-kääzzkõõzzid oummid teʹl, ko valmštõõvvi sââʹj taʹrjjee tõõzz ääiʹjab pueʹrben vueiʹttemvuõđ. 

Norldõõǥǥid vuäitak juʹn tobdstõõttâdsiida.finna.fi-seeidain.  

Oummid, kooi miõl norldõõǥǥ ǩeäʹsse, ääʹveep Webropol-kõõjjõõzz, koʹst vuäitak eʹtǩǩeed tuõivvjääd norldõõǥǥi ouʹddepuʹhttmest.