Fitnut

Min fitnuid ulbmilin lea ovddidit sámemusea sisdoaluid ja doaibmavugiid ja buvttadit ođđa dieđu Suoma sámekultuvrrain. Iežamet fitnuid lassin mis leat oktasašfitnut dutkanlágádusaiguin ja turismadoibmiiguin.

Lassedieđut fitnuid birra:
Museahoavda Sari Valkonen
sari.valkonen(at)samimuseum.fi
Tel. 040 767 1052

Servodatlaš dutkanfidnu nuortalaččaid vuogáidahttimis Suomas 1939–1949

Servodatlaš ja máŋggadieđalaš fidnu dutká nuortalaččaid eváhkkoáiggi (1939-49), dárkilabbot eváhkkoáigge huksejuvvon gaskaboddosaš ássanbáikkiid. Fitnus laktet áššegirjjiin ja jietnaarkiivvain gávdnon dieđu nuortalaččaid ealli muitodihtui. Dutkamuš dahkko servoša ja sierra doibmiid gaskka. Nuortalaččaid ássanbáikkiid visttiid ja ráhkadusaid dokumenterejit ja daidda dahket ođđa oahpistangalbbaid. Gaskaboddosaš ássanbáikkiide, mat eai leat nu bures dieđus, ohcet dárkilut báikki ja dokumenterejit. Fidnu áigge ordnejuvvo árbevierromátki ja seminára, dahkko publikašuvdna ja beaiváduvvo Sámemusea Nuortalašeallin- neahttačájáhus. Bohtosiiguin ávvudit nuortalaččaid ásaiduhttima 70 jagi feastta, mii lea borgemánus 2019.

Fidnu ruhtadeaddjin lea Musealágádus. Ovttasbarggus: Nuortalašfoanda, Meahciráđđehusa Lappi Luonddubálvalusat, Suoma Akademiija ruhtadan The Skolt Saami Memory Bank -fidnu (Giellagas-instituhtta) ja Suoma Akademiija ruhtadan Culturally and Socially Sustainable Museum. Reframing the Policies of Representing Indigenous Sámi Culture in the Sámi Museum Siida -fidnu (Lappi universitehta), Yle Sápmi, Sámi arkiiva.

Fitnu áigodat 1.1.2018-30.9.2019

Čuvččáid olgomusea -fidnu

Sámemusea Čuvččaid olgomusea -fitnu ruhtada Musealágádus. Servodatlaš fitnu ulbmilin lea muitalit sámi meahcástankultuvrii gullevaš bivdovugiin ja olahit ođđa áššehasjoavkkuid. Olgomusea bivdoossodaga bivdosat ja maiddái oahpistangalbbat ođasmahttojit. Olgomuseai boahtá maid ođđa oahpistanbuvtta, mas lea deaddu meahcásteamis. Biebmokultuvra lea maid dehálaš oasis Čuvččáid olgomusea -fitnus. Musea ordne guovvamánus fuođđoborramušeahketmállásiid ja Restoráŋŋa Sarrihis lea árbevirolaš borramušaid beaivi.

Fitnu áigodat 1.4.2018-30.3.2019.

Visit Arctic Europe II -joatkkafidnu

Turismafidnu, mas ovttasbargu Suoma, Norgga ja Ruoŧa davimus guovlluin. Ovttasbargu riikkarájáid rastá ja mátkepakeahtat.

Fitnu áigodat 9/2018 – 3/2021.

 

Nohkan fitnut

Nohkan fitnut

Sámemusea Siidda nohkan fitnut

Loga eambbo