Hanketoiminta

Hanketoimintamme tavoitteena on kehittää saamelaismuseon sisältöjä ja toimintatapoja sekä tuottaa uutta tietoa Suomen saamelaiskulttuureista. Omien hankkeidemme lisäksi olemme mukana yhteishankkeissa tutkimuslaitosten ja matkailutoimijoiden kanssa.

Lisätiedot hankkeista:
Museonjohtaja Sari Valkonen
sari.valkonen(at)samimuseum.fi
Puh. 040 767 1052

Yhteisöllinen tutkimushanke kolttasaamelaisten kotouttamisesta Suomessa 1939–1949

Yhteisöllinen ja monitieteellinen hanke tutkii kolttasaamelaisten evakkoaikaa (1939-49), tarkemmin evakkoaikana rakennettuja väliaikaisia asuinpaikkoja. Hankkeessa yhdistetään asiakirjalähteistä ja äänitearkistoista löytyvää tietoa kolttasaamelaisten elävään muistitietoon. Tutkimusta tehdään yhteisön ja eri toimijoiden kesken. Kolttakenttien rakennuskanta dokumentoidaan ja niille tehdään uudet opastekyltit. Vähemmän tunnettuja väliaikaisia asuinpaikkoja paikannetaan ja dokumentoidaan. Hankkeen aikana järjestetään perinneretki ja seminaari, tehdään julkaisu ja päivitetään Saamelaismuseon Kolttaelämää-verkkonäyttely. Tuloksilla juhlistetaan elokuussa 2019 vietettävää kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlaa.

Hanketta rahoittaa Museovirasto. Yhteistyössä: Kolttakulttuurisäätiö, Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut, Suomen Akatemian rahoittama The Skolt Saami Memory Bank-hanke (Giellagas-instituutti) sekä Suomen Akatemian rahoittama Culturally and Socially Sustainable Museum. Reframing the Policies of Representing Indigenous Sámi Culture in the Sámi Museum Siida -hanke (LaY), Yle Sápmi, Saamelaisarkisto.
Hankeaika 1.1.2018-30.9.2019

Ukkometsojen ulkomuseo –hanke

Saamelaismuseon Ukkometsojen ulkomuseo -hanke toteutetaan Museoviraston hankerahoituksen turvin. Yhteisöllisen hankkeen tavoitteena on esitellä saamelaiseen metsästyskulttuuriin kuuluvia pyyntitapoja ja -menetelmiä ja tavoittaa uusia asiakasryhmiä. Ulkomuseolla sijaitsevan metsästysosaston ansat uusitaan ja uudet opastustaulut laaditaan. Ulkomuseolle saadaan myös uusi metsästyspainotteinen opastustuote. Tärkeänä osana Ukkometsojen ulkomuseo -hankkeessa on myös ruokakulttuuri. Museo järjestää helmikuussa riistaruokaillallisen ja Ravintola Sarritissa on perinneruokapäiviä.

Hankeaika on 1.4.2018-30.3.2019.

Visit Arctic Europe II-jatkohanke

Matkailuhanke, jossa yhteistyötä Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisilla alueilla. Valtakunnan rajoja ylittävää yhteistyötä ja matkapaketteja.

Hankeaika 9/2018 – 3/2021.

Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet

Saamelaismuseo Siidan päättyneet hankkeet

Lue lisää