Hanketoiminta

Hanketoimintamme tavoitteena on kehittää saamelaismuseon sisältöjä ja toimintatapoja sekä tuottaa uutta tietoa Suomen saamelaiskulttuureista. Omien hankkeidemme lisäksi olemme mukana yhteishankkeissa tutkimuslaitosten ja matkailutoimijoiden kanssa.

Lisätiedot hankkeista:
Museonjohtaja Sari Valkonen
sari.valkonen(at)samimuseum.fi
Puh. 040 767 1052

Tunnelmamuotoilu saamelaisen museokielen luomisessa Saamelaismuseo Siidassa

Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa Museovisio-hankkeessa laaditaan päänäyttelyyn tunnelmanäyttelykäsikirjoitus, joka toteutetaan saamelaistaiteilijoiden tulkintoina. Tietoisen tunnelman ja draamankaaren luomisen avulla museon tuottama tieto saamelaiskulttuurista välittyy kävijälle paremmin. Hanke liittyy Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan näyttelyuudistukseen. Päänäyttelyn kulttuuriosio on Saamelaismuseon vastuulla.

Hankeaika: 1.1.2020–30.9.2022.

Muitát – repatriaatiosta revitalisaatioon saamelaisilla museokäytännöillä

Saamelaismuseo Siida on saanut Koneen Säätiöltä rahoituksen “Muitát – repatriaatiosta revitalisaatioon saamelaisilla museokäytännöillä” -hankkeeseen. Museon ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin yhteishanke tutkii sitä, miten saamelaisten yhteisöllisen muistin palauttaminen ja vahvistaminen voi tapahtua museokäytännöissä. Tutkittaviksi otettiin kaksi teemaa: saamelaisalueen ulkopuolelta saatavan, saamelaisilta jo osin unohtuneen aineiston yhteisöllistäminen ja saamelaisalueen oma kulttuuriympäristöön tai maisemaan liittyvä muistaminen, joka on julkisuudessa jäänyt usein näkymättömäksi. Yhteisen muistin herättelemiseksi hanke pyrkii luomaan ja kokeilemaan uusia museokäytäntöjä, jotka tieteen ja taiteen lisäksi perustuvat saamelaisyhteisöjen omaan tietotaitoon. Hanke on osa Siidan näyttelyuudistusta.

Hankeaika on 1.1.2020-31.12.2022.

Sanoista tilaksi – Siidan uuden päänäyttelyn kulttuuriosion konseptointiin

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahan konseptoidaan Siidan uutta päänäyttelyä.

Hankeaika 1.1.2020-31.12.2021

Oktasaš čoakkáldatbargu – Yhteinen kokoelmatyö

Hankkeessa luodaan saamelaisalueelle monimuotoinen saamelaisen kokoelmatyön osaamisverkosto, jossa vertaisopitaan, kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamuotoja kokoelmatyön eri osa-alueilla.  Hanketta rahoittaa Museovirasto.

Hankeaika on 1.1.2020 – 31.12.2021

Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi

”Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi” –hankkeessa on mukana kolme saamelaismuseota; hankkeen vetäjä Saamelaismuseo Siida Inarista, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo Ájtte Jokkmokista ja Eteläsaamelaismuseo ja -kulttuurikeskus Saemien Sijte Snåsasta sekä Lapin yliopisto että Luleån teknillinen yliopisto. Kokonaiskustannuksiltaan noin 2M€ kustantava hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020 – 30.09.2022 ja sen rahoittaa Interreg Pohjoinen.

Hankkeessa luodaan uutta saamelaista museokieltä, jonka avulla saamelaiskulttuuri esitetään museoissa ja näyttelyissä sen omista lähtökohdista. Uutta näyttelykieltä kehitetään kolmen pilottikohteen kautta, joiden aiheet ovat Repatriaatio ja rumpu, Saamenpuku ja Kielen menetys. Näitä kolmea aihetta kehitetään sisällöllisesti ja esitysteknisesti tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneiden ja saamelaisyhteisön kesken sarjassa työpajoja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa saamelaista identiteettiä.

Hankkeen saamelaismuseot saavat yhteisestä näyttelykielestä eli saamelaisesta museokielestä vahvan pohjan tulevalle kehittämistyölle ja rajat ylittävälle yhteistyölle. Kehittämishankkeen pilotit jäävät pysyvästi osaksi Saemien Sijten, Saamelaismuseo Siidan ja Ájtten näyttelyitä. Museot ovat myös merkittäviä käyntikohteita alueillaan, joten hankkeella on elinkeinollista merkitystä.

Hankkeen tulokset jaetaan laajasti kansainväliseen käyttöön saamelaisten, museoalan toimijoiden ja museokävijöiden kanssa. Tavoitteena on, että̈ elinkeinoelämä̈ voi hyödyntää̈ hankkeen tuloksia palvelujen ja tuotteiden kehittelyssä̈.

Hankkeen projektipäällikkö Saamelaismuseo Siidassa on FM Eeva-Kristiina Harlin,
eeva-kristiina.harlin(at)samimuseum.fi, tel. +358 (0)40 485 3017

 
 

 

Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet

Saamelaismuseo Siidan päättyneet hankkeet

Lue lisää