Hanketoiminta

Hanketoimintamme tavoitteena on kehittää saamelaismuseon sisältöjä ja toimintatapoja sekä tuottaa uutta tietoa Suomen saamelaiskulttuureista. Omien hankkeidemme lisäksi olemme mukana yhteishankkeissa tutkimuslaitosten ja matkailutoimijoiden kanssa. Haluamme edistää erityisesti sellaisia hankkeita, jotka palvelevat suoraan saamelaisyhteisöä.

Lisätiedot hankkeista:
Museonjohtaja Taina Pieski
taina.pieski(at)samimuseum.fi
Puh. 050 535 1574

Tunnelmamuotoilu saamelaisen museokielen luomisessa Saamelaismuseo Siidassa

Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa Museovisio-hankkeessa laaditaan päänäyttelyyn tunnelmanäyttelykäsikirjoitus, joka toteutetaan saamelaistaiteilijoiden tulkintoina. Tietoisen tunnelman ja draamankaaren luomisen avulla museon tuottama tieto saamelaiskulttuurista välittyy kävijälle paremmin. Hanke liittyy Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan näyttelyuudistukseen. Päänäyttelyn kulttuuriosio on Saamelaismuseon vastuulla.

Hankeaika: 1.1.2020–30.6.2023.

Muitát – repatriaatiosta revitalisaatioon saamelaisilla museokäytännöillä

Saamelaismuseo Siida on saanut Koneen Säätiöltä rahoituksen “Muitát – repatriaatiosta revitalisaatioon saamelaisilla museokäytännöillä” -hankkeeseen. Museon ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin yhteishanke tutkii sitä, miten saamelaisten yhteisöllisen muistin palauttaminen ja vahvistaminen voi tapahtua museokäytännöissä. Tutkittaviksi otettiin kaksi teemaa: saamelaisalueen ulkopuolelta saatavan, saamelaisilta jo osin unohtuneen aineiston yhteisöllistäminen ja saamelaisalueen oma kulttuuriympäristöön tai maisemaan liittyvä muistaminen, joka on julkisuudessa jäänyt usein näkymättömäksi. Yhteisen muistin herättelemiseksi hanke pyrkii luomaan ja kokeilemaan uusia museokäytäntöjä, jotka tieteen ja taiteen lisäksi perustuvat saamelaisyhteisöjen omaan tietotaitoon. Hanke on osa Siidan näyttelyuudistusta.

Hankeaika on 1.1.2020-31.12.2023.

 

Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet

Saamelaismuseo Siidan päättyneet hankkeet

Lue lisää