Sääʹm-museo da Luâttkõõskõõzz Siida prääzkjet 1.6.2022

Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi Luâttkõõskõs Siida Enâmeh láá mii párnááh” – Jânnam lie mij päärna -čuäjtõõzz ääʹveemšõddmõš serdd ǩieʹssmannu aʹlǧǧe.

Nä

Prääzkjep Sääʹm-museo da Meäʹcchalltõõzz Luâttkõõskõõzz õhttsaž čuäjtõõzz da vuäđđpueʹruum Siida 1.6.2022 puäʒʒhåiddameeʹjj aalǥâst. Seʹrddep ääʹveemšõddmõõžž tõn diõtt, što vueiʹttep leeʹd snäätnai tõʹst, što mij čuäjtõs lij vaalmâš da kääzzkâstt kõʹllʼjeeʹjid pukin pueʹrmõsân.

Ouddâl go ođđ čuäjtõs ävvan, Siidast lie čuäjtõõzz ǩiõččâmnalla pâi Sääʹm-museo ålggmuseovuuʹdest.

Sääʹm-museo äʹššneǩ-kääzzkõs, lippkaaupšummuš, Siida Shop, Meäʹcchalltõõzz äʹššneǩ-kääzzkõs da maatkčemvuäʹpstummuš tåimmje vuâđđpueʹreem ääiʹj kõskkpoddsaž sââʹjest Siida šeelljast da 1.4.2022 rääʹjest oođuum vueʹllaulast.

Restrantt Sarrit kääzzkâstt, go Siida lij äävai.

 

Leäʹp äävai

Täʹlvvpââʹjest 2021-2022(ålggmuʹzei, äʹššneǩ-kääzzkõs, restraantâst):
1.10.2021 – 31.3.2022 vu – su 10 – 16 (pâ kättum)
*Rosttov 2021: 24.12. 10-14, 25.12. 12-16
1.4. – 31.5.2022 vu – su 10 – 17 (pâ kättum)

Ǩieʹsspââʹjest 2022 (ođđ Siida):
1.6. – 30.9.2022 č 9 – 18 juõʹǩǩ peeiʹv

 

Siida lij Aanrest, da tåʹben tåimma Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida di Restrantt Sarrit. Sääʹm-museo Siida tåimmjummšest vaʹsttad Sääʹm-museofondd. Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida kooll Meäʹcchalltõõzz väʹlddkååʹddlaž luâttkõõskõs-säimmõʹsse.

Lââʹssteâđ: Minna Muurahainen, 0405816434, minna.muurahainen(at)samimuseum.fi