Taina Pieski

Taina Pieski Sääʹm-museo Siida museojååʹđteeʹjen

Filosofia maister Taina Pieski lij vaʹlljuum Sääʹm-museo Siida museojååʹđteeʹjen. Sääʹm-museofoond halltõs vaʹlljii suu 15.5. riâššum såbbrest.

Sääʹm-museofoond halltõõzz saaǥǥtuõʹlʼljeei Liisa Holmberg rämmaš, što mij vuäǯǯap viõusâs, harjjnam jååʹđteei, ǩeäʹst lie šiõǥǥ õhttsažtuâjjsääiʹm.

Oođuum da veeiduum Sääʹm-museo Siida lij väʹlddkååddlaž västtõsmuseo da tõt lij sääʹmvuuʹdest vooudlaž västtõsmuseo, kååʹtt västtad kulttuurpirrõstuâjain. Sääʹm-museost lie museojååʹđteei lââʹssen 16 põõšši tuâjjlõʹžžed da sesoŋkkääiʹj nuʹtt 30 tuâjjlõʹžžed. Sääʹm-museo tåimmpäiʹǩǩ lij Aanrest Sääʹm-museo da Pâʹjj-Lappi luâttkõõskõs Siida, kååʹtt lij õhtt Pâʹjj-Lappi vääžnmõs turisttpaaiʹǩin. Siidast kõʹllʼje eeʹjjest nuʹtt 100 000 museokueʹssed. Sääʹm-museost lij lââʹssen Enontekiöst Tuõddâr-Lappi luâttkõõskõõzzâst õhttsaž čuäjtõs Johti Sápmelaččat-õhttõõzzin. Sääʹm-museo juätkk ooudâs Nuõrttsaaʹmi Äʹrbbvuõttpõõrt še Čeʹvetjääuʹrest.

– Rämmšam čuuʹt vaʹlljummuž diõtt. Oođuum Sääʹm-museo Siida lij meersaž kuärgg. Lij cistt piâssâd jååʹđted da viikkâd ooudâs õõut mij sääʹm tääʹrǩmõs organisaatio õõutsââʹjest čieʹppes personkååʹddin. Muu miõlâst sääʹm kulttuuräʹrbbvuõđ seeiltummuš lij vääžnai äʹšš, leša museo rääjj puõʹttivuõđ äʹrbbvuõđ še, särnn Taina Pieski.

Lââʹssteâđ: Sääʹm-museofoond halltõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Liisa Holmberg, tel. +47 9 303 6145, liisa@isfi.no