Site favicon

Nuuhâm hahhuuh

Puoh mii nuuhâm hahhuuh kávnojeh mii suomâkielâlijn siijđoin.

Tavesämikielâliih nuuhâm hahhuuh kávnojeh mii tavesämikielâlijn siijđoin já nuorttâlâškielâliih nuuhâm hahhuuh vist nuorttâlâškielâlijn siijđoin.

 

Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi

”Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi” –haavâst láá mieldi kulmâ sämimuseo; haavâ jođetteijee Sämimuseo Siida Anarist, Ruotâ tuodâr- já sämimuseo Ájtte Jokkmokkist já Maadâsämmilâšmuseo já -kulttuurkuávdáš Saemien Sijte Snåsast sehe Laapi ollâopâttâh já Luleå teknisâš ollâopâttâh. Haahâ olášuttoo 1.1.2020 – 30.09.2022, kuástádâsah láá ohtsis suullân 2M€  já haavâ ruttâd Interreg Pohjoinen.

Haavâst hämmejeh uđđâ sämmilâš museokielâ, moin sämikulttuur oovdânpuáhtoo museoin já čáitálduvâin ton jieijâs vuolgâsaajeest. Uđđâ čáitáldâhkielâ ovdeduvvoo kuulmâ piilootčuosâttuv peht, moi fáádáh láá Repatriaatio já rumbu, Sämimááccuh sehe Kielâ monâttem. Taam kulmâ fáádá ovdedeh siskáldâs peeleest já oovdânpyehtimteknisávt čapo ohtsâšpargoost haahâkuoimij já sämisiärvusij kooskâst pargopajijguin. Haavâ ulmen lii nonniđ sämmilâš identiteet.

Haavâ sämimuseoh uážžuh ohtsâš čáitáldâhkielâst adai sämmilâš museokielâst noonâ vuáđu puáttee ovdedempaargon já ohtsâšpaargon raajij paijeel. Ovdedemhaavâ pilotteh pääcih pisovávt uássin Saemien Sijte, Sämimuseo Siida já Ájtte čáitálduvâin. Museoh láá meiddei merhâšittee kollimsajeh kuávluinis, adai haavâst lii iäláttâselimân merhâšume.

Haavâ puátuseh juáhhojeh vijđáht almugijkoskâsii anon sämmilijguin, museosyergi tuáimeiguin já museokuállejeijeiguin. Ulmen lii, ete iäláttâseellim puáhtá ávhástâllâđ haavâ puátusijguin palvâlusâi já puohtui oovdedmist.

Haavâ proojeekthovdâ Sämimuseo Siidast lii FM Eeva-Kristiina Harlin,
eeva-kristiina.harlin(at)samimuseum.fi, tel. +358 (0)40 485 3017