Muittut, muitalusat- haʹŋǩǩõõzz neʹttseeid lie ååʹn ääʹvuum!

Sääʹm-muʹzei jååʹđtam Muittut, muitalusat-the story of the sámi by the sámi -haʹŋǩǩõõzz neʹttseeid lie ååʹn ääʹvuum addrõõzzâst www.muittut.com.

Muittut, muitalusat -haʹŋǩǩõõzzâst viikkâd ooudâs ođđ sääʹm muʹzeiǩiõl Taar, Ruõcc da Lääʹddjânnam sääʹm-muʹzeeʹjid kooum jeeʹresnallšem piloottin, kooi teeʹm kueʹsǩǩe sääʹmkulttuur. Pueʹrmõs vueʹjjid integrââʹstet sääʹm-muʹzeeʹji čuäjtõõzzid.

Neʹttseeidaid lie vuâđđteâđ haʹŋǩǩõõzzâst: mii lij haʹŋǩǩõõzz mieʹrr da mäʹhtt tõid ǩiččlõõđât tiuddeed. Mii lij maainâs haʹŋǩǩõõzz logo tueʹǩǩen? Neʹttseeidain õlmstââʹttet še ääiʹjpoddsaž ođđsid da haʹŋǩǩõõzz kuõskki šõddmõõžžid.

Neʹttseeid lie ååʹn pâi eŋgglõsǩiõʹlle. Alggeeʹjj 2021 neʹttseeid õlmstââʹttet čiččâm haʹŋǩǩõõzzâst õnnum sääʹmǩiõlid da taar di ruõcc ǩiõʹlle.

Sääʹm-muʹzeeʹji lââʹssen haʹŋǩǩõõzzâst lie mieʹldd Lappi universiteʹtt da Luleå teknlaž universiteʹtt. Haʹŋǩǩõs peštt 1.1.2020 – 30.09.2022 da tõn teäggat Interreg Pohjoinen.

 

Lââʹsstiõđ haʹŋǩǩõõzzâst:

Eeva-Kristiina Harlin, projeʹkttšuurmõs, eeva-kristiina.harlin(at)samimuseum.fi

Minna Lehtola, haʹŋǩǩõspiisar, minna.lehtola(at)samimuseum.fi