Muittut, muitalusat- hankkeen verkkosivut ovat nyt auki!

Saamelaismuseo Siidan johtaman Muittut, muitalusat-the story of the sámi by the sámi-hankkeen verkkosivut ovat nyt avoinna osoitteessa www.muittut.com.

Muittut, muitalusat-hankkeessa kehitetään uutta saamelaista museokieltä Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaismuseoihin kolmen erilaisen sisällöltään saamelaiskulttuuriin sidoksissa olevan pilotin avulla. Parhaimmat toteutukset integroidaan osaksi saamelaismuseoiden näyttelyitä.

Sivustolta löydät perustietoa hankkeesta; mikä hankkeen tarkoitus on ja kuinka hankkeen tavoitteet pyritään saavuttamaan. Mikä onkaan tarina hankkeen logon takana? Myös ajankohtaisimmat uutiset ja hankkeeseen liittyvät tulevat tapahtumat julkaistaan sivustolla.

Verkkosivut ovat tällä hetkellä englanniksi. Alkuvuoden 2021 aikana sivusto tullaan päivittämään seitsemälle hankkeessa käytettäville saamenkielille sekä norjan ja ruotsin kielille.

Hankkeessa on mukana kolme saamelaismuseota; Saamelaismuseo Siida Inarista, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo Ájtte Jokkmokista ja Eteläsaamelaismuseo ja -kulttuurikeskus Sáemien Sijte Snåsasta. Saamelaismuseoiden lisäksi hankekumppaneina toimii sekä Lapin yliopisto että Luleån teknillinen yliopisto. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2020 – 30.09.2022 ja sen rahoittaa Interreg Pohjoinen.

 

Lisätietoa hankkeesta:

Eeva-Kristiina Harlin, projektipäällikkö, eeva-kristiina.harlin(at)samimuseum.fi

Minna Lehtola, hankesihteeri, minna.lehtola(at)samimuseum.fi