Muittut, muitalusat -fitnu neahttasiiddut dál rabas!

Sámemusea Siida jođiha Muittut, muitalusat-the story of the sámi by the sámi -fitnu ja dál fitnu neahttasiiddut leat rabas čujuhusas www.muittut.com.

Muittut, muitalusat -fitnus ovddidit ođđa sámi museagiela Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámemuseaide golmma iešguđetlágan pilohta bokte, main leat čanastagat sámekultuvrii. Fitnu buoremus čovdosat integrerejuvvojit sámemuseaid čájáhusaide.

Neahttasiidduin gávdnojit fitnu vuođđodieđut; mii lea fitnu ulbmilat ja mo olahit ulbmiliid. Mii muitalusaid lea fitnu logo duohkin? Neahttasiidduin leat maid áigeguovdilis ođđasat ja dáhpáhusat, mat laktásit fidnui.

Neahttasiiddut leat dal eaŋgalasgillii. Álgojagi 2021 áigge neahttasiiddut beaiváduvvojit čieža sámegillii, mat fitnut lea geavahusas, ja dáro- ja ruoŧagillii.

Sámemuseaid lassin ovttasbargoguoibmin leat Lappi universitehta ja Julev teknihkalaš universitehta. Fitnu áigodat lea 1.1.2020 – 30.09.2022 ja dan ruhtada Interreg Pohjoinen.

 

Lassedieđut fitnus:

Eeva-Kristiina Harlin, prošeaktahoavda, eeva-kristiina.harlin(at)samimuseum.fi

Minna Lehtola,prošeaktačálli, minna.lehtola(at)samimuseum.fi