Sääʹm-museo Siida vaʹlljeeš eeʹjj euroopplaž museon!

Eeʹjj euroopplaž museo -ciist juõʹǩǩeš täʹbbe vueʹssmannu 4. peeiʹv Portugaal Portimãost, European Museum Foruum riâššâm EMYA-konfereeʹnsest.

Sääʹm-museo haaʹlad späʹssbõõššâd EMYA suʹvddikååʹdd, European Museum Foruum, Portimão gåårad di ICOM Lääʹddjânnam ciist ooudâst da vuäittmõõžžâst vuässõõttâd eeʹjj 2024 EMYA-konferenssa.

Rämmšep čuuʹt, što Siida oođummuž da määŋgpeällsaž tuâjjan sääʹm kulttuurääʹrb pueʹrren leät vuâmmšam Eurooppâst.

“Sääʹm-museo Siida alggmeermuseon lij vuõss-sâjjsânji säʹmmlai vääras. Leâša mij rämmšep čuuʹt, mäʹhtt mij sääʹm-maainâs kuõskat še puk Euroopp museosueʹrj da oummuid pirr maaiʹlm.” ceälkk museojååʹđteei Taina Pieski späʹssbõõššâmsaakkvuârstes.

Späʹsseb tän ciistâst kooll puk sääʹmõutstõʹsse, tõn ââʹǩǩoummuid, kook teâđeez- da tääideezvuiʹm lie tuärjjääm tuâjjan, di puk Sääʹm-museo tuâjjlažkådda tuejjuum tuâjast, koon sij lie vääimsteez tuejjääm.

Späʹssbõõššâp še maaddârpuärrseen tuärjast, rääʹǩǩesvuõđâst da viõǥǥâst, koid leäʹp vuäǯǯam seeʹst.

Siida ođđ väʹlddčuäjtõõzzâst säʹmmla jiijj mušttle mainnseez. Vuässõõʹttim sääʹmkulttuurâst mušttleei čuäjtõõzz valmštõõllma pâʹjjel 300 sääʹmõutstõõzz vuäzzla.

Tuäivvap, što tät cistt oudd miʹjjid viõǥǥ juäʹtǩǩed mij õutstõʹsse tääʹrǩes repatriaatiotuâj. Tän tuõjju taarbšep puk euroopplaž museosueʹrj tuärj, što maaddârpuärrseen täʹvver mäʹcce mååust Sämma.

Haaʹleep väimsteen tuäivted leekk pukid EMYA 2024 -ciist vuäǯǯam museoid!

Giitu! Takkâ! Späʹsseb! Thank you!

 

Lââʹssteâđ: Museojååʹđteei Taina Pieski, taina.pieski(at)samimuseum.fi, +358 50 535 1574

Snimldõõǥǥ: https://www.flickr.com/photos/siidainari/albums/72177720316701063/

Eŋgglõsǩiõllsaž teâđtõs European Museum Foruumâst tääiʹben.