Vasen puoli värikuvaa mäntymetsässä kulkevasta polusta, jolla kulkee ihminene. Oikealla puolella mustavalkoinen kuva samannäköisestä paikasta. Myös siinä on plku ja ihminen.

Erkki Mikkola luodâi alne – Enâmeh 100 ihheed tassaaš já tääl

4.10.2023–19.5.2024

Kuorâmin Erkki Mikkola luodâid– Enâduvah 100 ihheed tassaaš já tääl

Maht mii piirâs lii muttum čyeđe ive ääigist? Tot čiälgá, ko mij pieijâp paldâluvâi siämmáá enâduvâst čyeđe ive kooskâi valdum čuovâkuuvijd. Čuovâkovečáitálduvâst láá uáinimnáál enâduvah, maid Erkki Mikkola kuvvij ihečyeđe tassaaš, já Tapio Tynys koveh, maid sun lii váldám muádi majemuu ive ääigi uđđâsist siämmáin čuosâttuvâin.

Geograf, geolog já čuovâkovvejeijee Erkki Mikkola kuvvij Aanaar já Ucjuv kuávlu já Suobbâd siijdâid jieijâs geologpargo ooleest 1920- já 1930-lovvoost. Avveellâš čuovâkovvejeijee Tapio Tynys kaavnâi kuuvijd Finna.fi-digitallii arkkâduvâst já movtáskij kuvviđ siämmáid enâduvâid uđđâsist. Skippáárkovvejeijen lâi Pertti Turunen.

Mikkola kuvvim soojij kavnâm alnees lii lamaš tuođâlâš fiäráán já syelipoolispargo. Kovepaarah muštâleh tast, maht ulmuu toimâm já tááláš lieggâ šoŋŋâdâhpaje láá muttám enâduv.

Čáitálduv uárnee Paje-Laapi luándukuávdáš Siida.