Vasen puoli värikuvaa mäntymetsässä kulkevasta polusta, jolla kulkee ihminene. Oikealla puolella mustavalkoinen kuva samannäköisestä paikasta. Myös siinä on plku ja ihminen.

Erkki Mikkola luottain – Eanadagat 100 jagi áigi ja dál

4.10.2023–19.5.2024

Mo min biras lea rievdan čuođi jagi áigge? Dat boahtá ovdan, go bidjat bálddalaga seammá eanadagas čuođi jagi gaskka váldon govaid. Čuovgagovvačájáhusas leat oaidninláhkái Erkki Mikkola jahkečuohti áigi govven eanadagat ja Tapio Tynys moatti maŋimuš jagi áigge ođđasit govven govat seammá báikkiin.

Geográfa, geologa ja čuovgagovvejeaddji Erkki Mikkola govvii Anára ja Ohcejoga guovllu ja Soabbada giliid geologa barggus olis 1920-1930-loguin. Avvillaš čuovgagovvejeaddji Tapio Tynys gávnnai govaid Finna.fi-digitála arkiivvas, ja movttáskii govvet seammá eanadagaid ođđasit. Nubbin govvejeaddjin lei Pertti Turunen.

Mikkola govven báikkiid gávdnan lei fearánastin ja suollemasbolesa bargu. Govvapárat muitalit mo olbmo doaibma ja dálá liegga dálkkádatáigodat leat rievdadan eanadaga.

Čájáhusa ordne Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida.