Valkoinen kiiruna istuu sivuttain lumella. Linnun takana koivun oksia.

Tave Taiga – Riävská já kiärun eennâm

6.10.2024−26.1.2025

Tave Taiga – Riävská já Kiärun eennâm -čáitáldâh oovdânpuáhtá tave taaigan aaigij mield tievâslávt vuáhádum riävská já kiärun jieijâs eellimpirrâsijn.

Kiärun tiättoo tuoddârijn, moh tälviv láá räjittes kolmâ já kuorbâ enâduvah, já lii ovdâmerkkâ cevzest, kote ocá purrâmâš tobbeen, kost ellein tuše hárváseh piergejeh. Jolgâ vieltijn já leevijn mákkojeijee riävská vist iälust vuohâsávt kossâ muottui enâduvâst, kost tot kávná älkkeebeht uurbijd já oovsijd purrâmâššân. Luudij putesvielgis, tálváás uvjâmááccuh láppoo muottui nuuvt tievâslávt, et motomin taid kalga kuvvim várás uuccâđ kuhháá, ige tallegin lah visesvuotâ luhostuumist.

Koskâkeesi ijâttes ijjâ fáálá čuovâkovvejeijei áinoošlajâsii máhđulâšvuođâ kuvviđ täid luudijd čoođâ iijâ mučis ooraans čuovâst. Lodeh láá molsom paijaalsis kiässáás uvjâmááccuh, mon vievâst toh vuoiŋâstdijnis čiähádeteh pirrâsân motomin nuuvt tievâslávt, et čuovâkovvejeijee ferttee leđe tärkkin amas usâdijnis hemâdiđ taid.

Šoŋŋâduv lieggânem šoddâd jo tääl háástuid kuábbáá-uv šlaajân, ko muottiis äigi uánnán, já talle toi syeji-ivne ij ain tooimâ. Meid riämnjá levânem ain aleláá tuoddârân vaaigut taid šlaajáid.

Čáitálduv koveh láá valdum Anarist já Suáđigilist täälvi kolmâsumos muddoost sehe koskâiijâ ääigi keesi ijâttes iijâst.

Sami Vartiainen lii loddekuvviimân spesialistum helsiglâš čuovâkovvejeijee, mon kuvvimčuosâttuvah kávnojeh Suomâst já Tave-Taažâst. Sunjin mielâkiddiivumos kuvvimäigi lii kolmâ já muottiis váimustälvi já Säämi koskâkeesi čuovâdis ijâttes ijjâ.